Företagsinfo » Bolagsstyrning » Marknadspolicy

Marknadspolicy

Gambling.com Group Plc riktar sig aktivt in på reglerade marknader för online gambling. Som resultat av detta, är de reglerade spelmarknadernas andel av omsättningen större än hos någon annan av de stora performance marketing företagen i branschen.

Senast uppdaterad 30 oktober 2017,

Utöver sitt fokus på de redan reglerade marknaderna, riktar sig Gambling.com Group in på marknader där online gambling är på god väg att bli reglerat, enligt vad relevanta myndigheter har kommunicerat. I oktober 2017 fick koncernen ungefär 75% av sin försäljning från reglerade marknader samt 20% av försäljningen från Sverige, som håller på att reglera sin spelmarknad och införa förnuftiga skattesatser. Detta innebär att mer eller mindre alla koncernens intäkter kommer från reglerade eller snart reglerade marknader. Nedan har vi listat vår marknadspolicy för några anmärkningsvärda länder:

Huvudmarknader

Storbritannien - Storbritannien är världens största reglerade marknad inom online gambling och landet har varit en pionär när det kommer till att skapa regelverk för branschen. Storbritannien är också Gambling.coms största marknad och står för cirka 70% av all försäljning.

Sverige - Koncernens näst största marknad är Sverige, som står för ungefär 20% av försäljningen.

Irland - Gambling.com Group är aktiva på den reglerade irländska marknaden.

Framtida marknader

USA - Gambling.com Group grundades av amerikanare och koncernen har sett till att alltid följa USAs lagstiftning. Från och med det att bolaget bildades i 2006, har koncernen aldrig tagit någon form av oreglerad verksamhet från Förenta staterna.

Koncernen försäkrar sig om att de följer USAs lag genom att:

I 2017 registerade sig Gambling.com Group hos The New Jersey Division of Gaming Enforcement för att kunna börja marknadsföra online gambling operatörer i New Jersey. Koncernen väntar ivrigt på att de andra delstaterna i USA ska bli klara med processen att legalisera online gambling.

Oreglerade marknader

Nederländerna - Gambling.com Group följer Nederländernas lagstiftning gällande marknadsföring för online gambling och har därför inte webbplatser som riktar sig specifikt till nederländska spelare.

Australien - I 2017 stängde Australien ner sin marknad för online casino och online poker. Gambling.com Group slutade att marknadsföra casino och poker innan denna lag trädde i kraft och marknadsför numera endast lagliga sportbetting operatörer i Australien.

Frankrike - Fastän online gambling i Frankrike är delvis reglerat, har Gambling.com Group inga aktiviteter som riktar sig till franska spelare.

Turkiet, Kina, Hong Kong, Macau & Singapore - Gambling.com Group är inte aktiva i dessa marknader och riktar sig inte mot användare i dessa marknader.