Företagsinfo » Bolagsstyrning » Marknadspolicy

Marknadspolicy för Gambling.com Group Plc

Gambling.com Group Plc riktar sig aktivt in på reglerade marknader för online gambling. Som resultat av detta, är de reglerade spelmarknadernas andel av omsättningen större än hos någon annan av de stora performance marketing företagen i branschen.

Senast uppdaterad 10 juli 2018,

Utöver sitt fokus på de redan reglerade marknaderna, riktar sig Gambling.com Group in på marknader där online gambling är på god väg att bli reglerat, enligt vad relevanta myndigheter har kommunicerat. I oktober 2017 fick koncernen ungefär 75% av sin försäljning från reglerade marknader samt 20% av försäljningen från Sverige, som från 1 januari 2019 är en reglerad spelmarknad. Detta innebär att mer eller mindre alla koncernens intäkter kommer från reglerade eller snart reglerade marknader.

När en marknad är lokalt reglerad gör koncernen allt som krävs för att arbeta med lokala speloperatörer och inte marknadsföra andra företag med licenser utanför den lokala jurisdiktionen.

Nedan har vi listat vår marknadspolicy för några anmärkningsvärda länder:

Huvudmarknader

Storbritannien - Storbritannien är världens största reglerade marknad inom online gambling och landet har varit en pionär när det kommer till att skapa regelverk för branschen. Storbritannien är också Gambling.coms största marknad och står för cirka 70% av all försäljning.

Sverige - Koncernens näst största marknad är Sverige, som står för ungefär 20% av försäljningen.

Irland - Gambling.com Group är aktiva på den reglerade irländska marknaden.

New Jersey, USA - Koncernen är registrerad hos New Jersey Division of Gambling Enforcement med id #90927 och har varit aktiv på den reglerade marknaden i New Jersey sedan 2017.

Framtida marknader

New York, USA - Koncernen förväntar sig att New York kommer att vara en reglerad spelmarknad inom snar framtid och förbereder arbetet därefter.

Pennsylvania, USA - Pennsylvania har regulerat sin marknad men på grund av de besvärliga licensvillkoren och tunga beskattningen är marknaden inte lönsam i sin nuvarande form. Koncernen förväntar sig att lagstiftarna i Pennsylvania kommer att uppdatera förordningarna inom snar framtid för att främja en starkare marknadsutveckling.

Oreglerade marknader

Oreglerade stater i USA - Gambling.com Group grundades av amerikanare och koncernen har sett till att alltid följa USAs lagstiftning. Från och med det att bolaget bildades i 2006, har koncernen aldrig tagit någon form av oreglerad verksamhet från Förenta staterna.

Koncernen försäkrar sig om att de följer USAs lag genom att:

Nederländerna - Koncernen följer de nuvarande nederländska reglerna för gamblingreklam. Koncernen publicerar inga hemsidor som specifikt riktar sig åt spelare i Nederländerna.

Australien - Australien stängde sina marknader för casino och pokerspel år 2017. Gambling.com Group slutade att marknadsföra casino och poker i Australien innan marknaden stängdes. Koncernen främjar fortfarande laglig sportsbetting i Australien.

Frankrike - Även om Frankrike har delvis reglerat online gambling, har Gambling.com Group varken några aktiviteter och riktar sig inte heller till några användare i Frankrike.

Turkiet, Kina, Hong Kong, Macao & Singapore - Gambling.com Group har inga aktiviteter och riktar sig inte till användare på dessa marknader.