Företagsinfo » Investerare

Investerarrelationer på Gambling.com Group Plc

Gambling.com Group Plc har två utestående obligationer: en konvertibel som förfaller i 2019 och en senior säkrad obligation som förfaller 2021. Den säkra seniorobligationen är listad på Stockholmsbörsen.

Koncernen följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och publicerar sin delårsrapport och årsredovisning här på webbplatsen, för att uppfylla noteringskraven för Nasdaq Stockholm.

Gambling.com Group Plc:s egna kapital består av 25,000,000 stamaktier. Det finns inga preferensaktier eller värdepapper. Aktierna innehas av 16 aktieägare och avskrivs på Maltas börs som fungerar som värdepapperscentral (CSD). Aktiernas ISIN-nummer är MT0001690107.

Aktierna i Gambling.com Group Plc är inte offentligt handlade.

Finansiella rapporter

Håll dig uppdaterad om Gambling.com Group Plc:s finansiella resultat med våra delårsrapporter och årsredovisningar.

Obligationsemission

Få alla detaljer om de tre obligationerna som utfärdats av Gambling.com Group Plc.

Finansiella mål

Bekanta dig med de finansiella målen som antagits av styrelsen för Gambling.com Group Plc.