Företagsinfo » Investerare

Investerarrelationer på Gambling.com Group Plc

Gambling.com Group Plc har två utestående obligationer: en konvertibel som förfaller i 2019 och en senior säkrad obligation som förfaller 2021. Koncernen kommer att ansöka om att offentligt lista sin senior secured bond på Nasdaq Stockholmsbörsen.

Koncernen följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och publicerar sin delårsrapport och årsredovisning här på webbplatsen, för att uppfylla noteringskraven för Nasdaq Stockholm.

Aktierna i Gambling.com Group Plc är inte offentligt handlade.

Finansiella rapporter

Håll dig uppdaterad om Gambling.com Group Plc:s finansiella resultat med våra delårsrapporter och årsredovisningar.

Obligationsemission

Få alla detaljer om de tre obligationerna som utfärdats av Gambling.com Group Plc.

Finansiella mål

Bekanta dig med de finansiella målen som antagits av styrelsen för Gambling.com Group Plc.