Företagsinfo » Investerare » Finansiella Mal

Finansiella mål för Gambling.com Group Plc

De finansiella målen nedan antogs av styrelsen i augusti 2018 och är menade att vägleda våra investerare i hur Gambling.com Group Plc avser att driva sin verksamhet på kort och medellång sikt.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Tillväxt

Högre tillväxt
än marknaden
  • Beträffande Europa: att växa snabbare än den europeiska iGaming marknaden över en affärscykel.
  • Beträffande USA: att ta marknadsandelar och vara en betydande marknadsaktör på medellång sikt.

Lönsamhet

>40%
Just. EBITDA
  • Den genomsnittliga justerade EBITDA marginalen överstiger 40%
  • Justerad EBITDA marginal kan avvika från målet på kort sikt på grund av stora investeringar i USA expansionen

Kapitalstruktur

<2.5x
ND/EBITDA
  • Ratio för långfristig nettoskuld i förhållande till EBITDA är under 2,5 gånger.

Utbetalningspolicy

0%
  • Koncernen planerar inte att betala ut dividender före 2020