Företagsinfo » Investerare » Finansiella Rapporter

Finansiella rapporter för Gambling.com Group Plc

Gambling.com Group Plc följer IAS 34 Interim Financial Reporting standarden för delårsrapportering och IFRS för årsrapportering i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emmitenter.

Nedan hittar du våra delårsrapporter och årsredovisningar från och med Q3 2018.

Senast uppdaterad 22 maj 2019

Publicerade rapporter:

RapportPeriod som omfattasUtgivningsdatum
Q3 2018 Delårsrapport1 januari 2018 - 30 september 201821 november 2018
2018 Bokslutskommuniké1 januari 2018 - 31 december 201827 februari 2019
2018 Årsredovisning1 januari 2018 - 31 december 201825 april 2019
Q1 2019 Delårsrapport1 januari 2019 - 31 mars 201922 maj 2019

Finansiell kalender:

RapportPeriod som omfattasUtgivningsdatum
Q2 2019 Delårsrapport1 januari 2019 - 30 juni 2019 21 augusti 2019
Q3 2019 Delårsrapport1 januari 2019 - 30 september 2019 20 november 2019