Företagsinfo » Investerare » Obligationsemission

Obligationer utgivna av Gambling.com Group Plc

Gambling.com Group Plc har två utestående obligationer: en EUR 16 000 000 senior säkrad obligation med fast räntesats 2018/2021 och en EUR 7 100 000 konvertibel 2017/2019.

LEI för Gambling.com Group Plc är 254900PUNXQ3N26IMU63.

Nedan finner du detaljer om varje obligationsemission:

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

EUR 16 000 000 senior säkrad obligation med fast räntesats 2018/2021

Den 11 oktober 2018 tillkännagav Gambling.com Group Plc en EUR 16 000 000 Senior Secured Fixed Rate Note som förfaller 2021. Obligationens likviddag var 22 oktober. Obligationen listades på Nasdaq Stockholm 4 December, 2018. Transaktionen är en del av ett totalt ramverk på 25 miljoner euro och har en fast räntesats på 10,5%. Obligationerna är inlösbara efter 18 månader.

Intertrust (Sweden) AB agerar som obligationsinnehavarnas agent och säkerhetsagent. Euroclear Sweden AB är värdepapperscentral (CSD) och sköter om registrering och clearing.

Obligationernas ISIN är SE0011721117.

Carnegie Investment Bank AB agerade som sole bookrunner för transaktionen. White & Case Advokat AB agerade som juridiska rådgivare med avseende på svensk lag.

Obligationsprospekt
Pressmeddelande
Regler & villkor
Delårsrapport Q2 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

EUR 7 100 000 konvertibel 2017/2019 (delvis inlöst)

Denna 7 100 000 euros convertible bond blev utfärdad i februari 2018 och har en 10% fast kupong och förfaller den 30 juni 2019. Ungefär 63% av konvertibeln blev inlöst i början av oktober 2018 med behållningen från 16 000 000 euros senior säkrad obligation 2018/2021. Obligationsinnehavarare som är intresserade av tidig inlösen bör kontakta koncernen för detaljer om erbjudandet för tidigt inlösen.

Redeye AB och PwC Debt & Capital Advisory Sweden agerade som joint bookrunners för transaktionen.

Pressmeddelande