United Kingdom Gambling Commission

Tillgänglighet:

Sverige

Styrande organ

UK Gambling Commission skapades och bemyndigades enligt Gambling Act of 2005 för att reglera den brittiska spelindustrin, med ett särskilt fokus på onlinespel. Den framhålls ofta som ett utmärkt exempel på bästa praxis gällande spelreglering och används som ett riktmärke vid jämförelse med tillsynsorgan i andra länder och stater. Den fungerar genom att ge tillstånd för spel och se till att:

 • Det är brottsfritt.
 • Det är rättvist och öppet.
 • Barn och utsatta människor skyddas.

Snarare än att erbjuda en enda licens för operatörer som täcker all spelverksamhet online, erbjuder UK Gambling Commission fjärrdriftstillstånd för varje typ av verksamhet som en onlineoperatör kan vilja köra, inklusive:

 • Vadhållning
 • Bingo
 • Casinospel
 • Spelmaskiner
 • Spelmjukvara
 • Lotterier

Förutom de ovan nämnda verksamhetsspecifika licenserna, kommer de flesta betydande speloperatörer också att kräva avlägsen Personal Management Licenses (PML) för sina högre tjänstemän. Detta innebär att den som är ansvarig för viktiga affärsområden som finansiell budgetering, övergripande strategi, regelefterlevnad och tillhandahållande av IT och säkerhet måste granskas och få godkännande för ett PML innan den juridiskt tillåts fatta några operativa beslut.

Historia som licensieringsagentur

UK Gambling Commission upprättades för att reglera den växande onlinespelindustrin och ersatte den tidigare Gaming Board for Great Britain. 2013 slogs också National Lottery Commission samman med UK Gambling Commission. Följande år fortsatte den att agera i den brittiska konsumentens bästa intresse under 2014 Gambling (Licensing and Advertising) Act.

Som namnet på denna lag antyder var den utformad för att strama upp hur spelreklam riktad mot medborgare i Storbritannien utförs. Lagen säkerställer nu att alla spelarrangörer som tillhandahåller faciliteter för fjärrspel (eller har reklam riktad mot konsumenter i Storbritannien) måste få en fjärrarrangörslicens från UK Gambling Commission. Detta innebär att även arrangörer som är baserade utomlands fortfarande måste skaffa rätt licens om de vill betjäna (eller annonsera för) kunder i Storbritannien. Detta omfattar alla former av reklam, inklusive tv, via sponsring eller genom fysiska installationer.

En annan viktig förändring genomdrevs av Point of Consumption Tax som blev lag i Storbritannien i december 2014. Medan de utländska arrangörerna tidigare debiteras skatt vid "point of supply" (dvs. baserat på det område där verksamheten var belägen), beskattas de nu vid "point of consumption" (dvs. i Storbritannien) på ett schablonbelopp på 15% av bruttovinsten.

Pålitlighet

UK Gambling Commission anses vara en av de duktigaste spelmyndigheter i världen och har flera viktiga fokusområden, inklusive:

 • Skydd av spelarnas pengar - ser till att tillståndshavarna håller kundens pengar åtskilda från företagets/arrangörens.
 • Identifikation av spelare - ser till att tillståndshavarna vidtar åtgärder för att verifiera ålder på onlinespelare.
 • Spelarskydd - ser till att tillståndshavare är medvetna om (och följer) åtgärder för att skydda spelare med problematiska spelbeteenden.
 • Rättvist spelande - Se till att tillståndshavarna endast använder programvara (inklusive spel och proprietära OS) som tillhandahålls av licensierade programvaruleverantörer.
 • Ärlig marknadsföring - ser till att tillståndshavare inte använder sig av vilseledande kampanjer eller annonser.
 • Kontanthantering - ser till att tillståndshavarna vidtar åtgärder för att förhindra penningtvätt och endast använder säkra och lagliga betalningstekniker.
 • Kundtjänst - ser till att tillståndshavarna har rutiner för att logga klagomål från kunder och lösa problem.

Onlinespelsarrangörer måste följa de regler som fastställts av spelkommissionen (och upprätthålla ärlig och transparent kommunikation) eller så riskerar deras licens att återkallas och de kan eventuellt drabbas av utredning eller åtal.

Popularitet

UK Gambling Commission licensierar för närvarande över 1,000 företag för fjärrspel, inklusive operatörer såsom 888, Betfair, William Hill och Ladbrokes. De listar också över 200 spelutvecklingsföretag som har en aktiv spelmjukvarulicens, inklusive branschexperter som NextGen och OpenBet.

Även om det är en institution som på det stora hela har god renommé angreps UK Gambling Commission under 2014 för sin förmodade brist på handlingkraft och de råd den lämnade till regeringen gällande Fixed Odd Betting Terminals (FOBT). Vissa kommentatorer hade rekommenderat striktare kontroller av terminalerna, närmare bestämt antingen genom att ta bort dem från huvudgatan eller drastiskt minska deras högsta insats för att likställa dem mer med andra typer av spelmaskiner.Emellertid kritiserades kommissionen för att inte rekommendera något omedelbart ingrepp trots sina påståenden om att vidta försiktighetsprincipen när det gäller risk.

Trots denna incident prioriterar Gambling Commission klart och tydligt spelarsäkerheten framför allt annat och undersöker för närvarande möjligheten att utsatta spelare skulle kunde utesluta sig själva från alla casinon baserade i Storbritannien (eller licensierade i Storbritannien) på en gång i stället för att själva utesluta sig hos varje enskild arrangör - detta ser ut att blir regleringsorganets nästa stora lagändring.

Rekommenderade casinon med licens från United Kingdom Gambling Commission

Villkor gäller för alla bonusar. Endast för 18+.

Få gratis bonusar, bets, tips och strategier varje vecka i din inkorg. 9500+ spelare litar på oss med sin mejl

VARNING: Gambling på nätet är olagligt i vissa jurisdiktioner. Det är ditt ansvar att kontrollera de lokala föreskrifterna före du börjar spela. GDC Trading Ltd tar inget ansvar för dina handlingar.
© 2011-2017 GDC Trading Limited. Alla rättigheter förbehålles.
Användarvillkor   |   Integritetspolicy

facebookDownload_on_the_App_Store_Badge_US-UK_RGB_blk_4SVG_092917twitter