Privacyverklaring

GDC Media Limited, een dochteronderneming van Gambling.com Group Limited (Nasdaq: GAMB) („GAMB”), is de eigenaar van de websites die worden beheerd door en namens de Groep.

De termen „GDC”, „wij”, „ons” of „onze” verwijzen gezamenlijk naar GAMB en haar huidige en toekomstige dochterondernemingen („Groepsleden”).

GDC Media Limited heeft de werking van bepaalde websites van GDC op bepaalde geografische locaties in licentie gegeven aan andere groepsleden, waaronder:

(a) alle GDC-websites die actief zijn in de Verenigde Staten aan GDC America Inc., een dochteronderneming van GAMB;

(b) bepaalde GDC-websites die actief zijn in het gebied van de Verenigde Staten aan Roto Sports, Inc., een GAMB-dochteronderneming, onder een sublicentie van GDC America; en

(c) bepaalde GDC-websites die wereldwijd actief zijn (met uitzondering van de Verenigde Staten), aan NDC Media Limited, een dochteronderneming van GAMB.

Dit privacy- en cookiebeleid ('Beleid') beschrijft de werkwijzen van GDC Media Limited, inclusief de Groepsleden die betrokken zijn bij de werking van de websites van de GDC op verschillende geografische locaties en de rechten en keuzes die individuen met betrekking tot persoonlijke gegevens.

1. DOEL VAN DIT BELEID

GDC respecteert uw privacy en zet zich in voor het beschermen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Het bevat geen gegevens waarbij de mogelijkheid om een individu te identificeren is verwijderd (anonieme gegevens).

Dit beleid beschrijft de rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u het Beleid aandachtig leest. Als u vragen hebt over dit Beleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

We kunnen dit Beleid wijzigen als dat nodig is voor bepaalde diensten van GDC en om ons te houden aan lokale wetten of voorschriften over de hele wereld, bijvoorbeeld door aanvullende informatie te verstrekken in bepaalde landen. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking door GDC van de persoonsgegevens van haar personeel, zoals werknemers en contractanten.

We verstrekken hier ook belangrijke aanvullende informatie die uitsluitend van toepassing is op personen die zich in de lidstaten van de Europese Unie bevinden, landen in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (gezamenlijk „Europa” of „Europees”) en voor individuen in de staat Californië, Verenigde Staten:

· Europese gebruikers moeten de belangrijke informatie die hieronder wordt verstrekt over de overdracht van persoonsgegevens buiten Europa lezen.

· Inwoners van Californië moeten de belangrijke informatie die hieronder wordt verstrekt over onze omgang met de persoonsgegevens lezen.

Onze websites kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op deze links te klikken of deze verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u een van onze websites verlaat, raden we u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen persoonsgegevens over individuen uit verschillende bronnen die hieronder worden beschreven. Waar van toepassing geven we aan of en waarom individuen ons persoonsgegevens moeten verstrekken, evenals de gevolgen van het niet doen. We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u („Persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

Persoonsinformatie” omvat alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, waaronder uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer of gsm-nummer.

Profielgegevens” omvatten een gebruikersnaam, wachtwoord en een profielafbeelding die een individu kan instellen en uploaden op een van onze websites of mobiele applicaties, samen met alle andere informatie die een individu invoert in zijn accountprofiel;

Financiële rekeninggegevens” omvatten betaalkaartgegevens of bankrekeninggegevens;

Gegevens over wervingsprocessen” omvatten het CV en alle begeleidende brieven van een sollicitant en notities die zijn gemaakt tijdens uw wervingsproces met betrekking tot een sollicitatie en sollicitatiegesprek van een sollicitant; Andere informatie verstrekt door een sollicitant, zoals professionele referenties en vaardigheden, opleiding en arbeidsverleden en andere informatie van het type dat in een CV of begeleidende brief wordt opgenomen;

Technische gegevens” omvatten internetprotocol (IP) adres, browsertype en -versie, tijdzone instelling en locatie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites;

Gebruiksgegevens” bevatten informatie over hoe u onze websites gebruikt.

We kunnen ook „Geaggregeerde gegevens”, zoals statistische of demografische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen voor elk doel. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden in de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen.

We verzamelen geen informatie over uw ras, etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Als u echter solliciteert naar een baan bij ons, verzamelen we informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

We verzamelen automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens. Als u een mobiel apparaat gebruikt, verzamelen we gegevens die uw mobiele apparaat identificeren, apparaatspecifieke instellingen en kenmerken, appcrashes en andere systeemactiviteiten.

3. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen verschillende methoden gebruiken om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder het volgende:

· Via directe interacties. U kunt ons uw Persoonsgegevens en Aanwervingsprocedures verstrekken door: a) een sollicitatieformulier in te vullen op onze Carrièrepagina, b) het verstrekken van een e-mailadres om u te registreren bij onze websites en/of onze nieuwsbrief te ontvangen, of c) uw contactgegevens te verstrekken via ons registratie- en/of nieuwsbrieven formulier.

· Geautomatiseerde technologieën. Terwijl u met onze websites communiceert, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browseacties en -patronen. We verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën.

· Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen samenwerken met derden (zoals contentproviders en analysebedrijven, waaronder Google Analytics, OptinMonster, Hotjar en Convert.com) om ons te helpen de diensten van onze website te verbeteren, waaronder om u te voorzien van relevante en interessante inhoud en om analyses en metingen uit te voeren om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Deze bedrijven kunnen automatisch gegevens van u verzamelen in verband met uw bezoek.

Over het algemeen kunnen onze websites worden geopend en gebruikt zonder registratie en zonder ons persoonsgegevens te hoeven verstrekken (Persoonsgegevens, Profielgegevens en/of Aanwervingsprocedures). U kunt ervoor kiezen om informatie te ontvangen over aanbiedingen, bonussen, weddenschappen, tips en strategie door u te abonneren op onze mailinglijst door uw e-mailadres op te geven. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door naar ons te schrijven of op de knop „Afmelden” te klikken in een van onze e-mails naar u. Als u contact met ons opneemt, hetzij via e-mail, via contactformulieren of in andere geschriften, kunnen we een kopie van die correspondentie bewaren. We zullen uw Persoonsgegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

4. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Het leveren van onze diensten, waaronder:

· Het bedienen, evalueren, onderhouden, verbeteren en leveren van de functies en functionaliteit van onze diensten;

· Het uitvoeren van een door u geïnitieerde betalingstransactie;

· Het met u communiceren met betrekking tot uw account bij ons, als u die hebt, onder meer door u servicegerelateerde e-mails of berichten te sturen (bijvoorbeeld berichten met betrekking tot accountverificatie, wijzigingen of updates van de functionaliteit van onze services, technische en beveiligingsmeldingen en -waarschuwingen en ondersteuningsberichten)

· Het personaliseren van de manier waarop we onze diensten leveren;

· Het beheren en beschermen van ons bedrijf; en

· Het bieden van ondersteuning en onderhoud voor onze services, inclusief het beantwoorden van uw servicegerelateerde verzoeken, vragen en feedback.

Voor onderzoek en ontwikkeling

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor onze eigen onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, waaronder:

· Het ontwikkelen of verbeteren van onze diensten; en

· Analytics en gerelateerde rapportages ontwikkelen en maken.

Marketing

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om een overzicht te vormen van welke diensten we denken dat u misschien wilt of nodig hebt of wat voor u interessant kan zijn.

We kunnen contact met u opnemen door middel van marketingcommunicatie met behulp van de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt als u actief uw interesse hebt aangegeven in het gebruik van onze diensten of gebruik hebt gemaakt van onze diensten en, in ieder geval, u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing, voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

U kunt ons te allen tijde vragen om geen marketingberichten meer te sturen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens of door te klikken op de opt-outlink die in elk marketingbericht is opgenomen.

Als u ervoor kiest om onze marketingberichten niet te ontvangen, blijven we onze andere relevante activiteiten uitvoeren met behulp van uw Persoonsgegevens, waaronder het verzenden van niet-marketingberichten.

Hrt beheer van onze aanwervingen en verwerking van sollicitatie

We verwerken Persoonsgegevens, zoals informatie die aan ons is verstrekt in een sollicitatie, om onze wervingsactiviteiten te vergemakkelijken en sollicitaties te verwerken, zoals door het evalueren van een kandidaat voor arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening en het monitoren van wervingsstatistieken.

Het naleven van de wet

We gebruiken uw Persoonsgegevens zoals wij nodig en passend achten om te voldoen aan toepasselijke wetten, wettige verzoeken en juridische procedures, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties.

Compliance, fraudepreventie en veiligheid

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens zoals wij nodig of passend achten om (a) de algemene voorwaarden te handhaven die van toepassing zijn op onze diensten; (b) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u of anderen te beschermen en (c) te beschermen, onderzoeken en af te schrikken tegen frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten.

Met uw toestemming

In sommige rechtsgebieden kan hert toepasselijke recht van ons eisen dat we uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens in bepaalde contexten te gebruiken, zoals wanneer we u bepaalde marketingberichten willen sturen. Als we uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken op de wijze die is aangegeven wanneer we om toestemming hebben gevraagd of door contact met ons op te nemen. Als u toestemming hebt gegeven om marketingcommunicatie van onze externe partners te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met die partners.

Om anonieme gegevens te maken

We kunnen anonieme gegevens maken op basis van uw Persoonsgegevens en andere personen wier Persoonsgegevens we verzamelen. We maken anonieme gegevens van Persoonsgegevens door informatie uit te sluiten die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maakt voor u en gebruiken die anonieme gegevens voor onze wettelijke zakelijke doeleinden.

5. AAN WIE VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat we uw gegevens moeten delen met de volgende partijen:

Groepsleden

We kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken aan andere Groepsleden voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Beleid.

Dienstverleners

We kunnen derden in dienst nemen om namens ons diensten te beheren en te leveren (zoals derden die klantenondersteuning verlenen, derde partijen die we inschakelen om onze websites, mobiele applicaties en IT-systemen te hosten, te beheren, te onderhouden en te ontwikkelen en derden die ons helpen betalingen te verwerken). Deze derden mogen uw gegevens alleen gebruiken zoals door ons is aangegeven en op een manier die in overeenstemming is met dit Beleid. Het is deze derden verboden om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.

Deelnemers aan de transactieverwerkingsketen

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met bedrijven in de transactieverwerkingsketen in verband met het verwerken van een betalingstransactie, zoals verkopers, banken of andere kaartuitgevers, kaartassociaties, debetnetbeheerders en hun leden.

Professionele adviseurs

We kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken aan professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, indien nodig, in de loop van de professionele diensten die zij aan ons verlenen.

Naleving van wetten en wetshandhaving; bescherming en veiligheid

GDC kan informatie over u openbaar maken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen zoals vereist door de wet en dergelijke informatie openbaar maken en gebruiken zoals wij denken dat dit nodig of passend is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten en wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties; (b) de voorwaarden te handhaven die van toepassing zijn op onze diensten; (c) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van u of anderen beschermen; en (d) te beschermen, onderzoeken en af te schrikken tegen frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten.

6. GEGEVENSBEVEILIGING EN GEGEVENSBEWARING

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw Persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om dit te weten. Ze verwerken uw Persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben commercieel redelijke procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op Persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

We zullen de relevante Persoonsgegevens verwerken en bewaren zolang dit nodig is of vereist is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele of wettelijke verplichtingen en/of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7. UW RECHTEN EN KEUZES

In dit gedeelte beschrijven we de rechten en keuzes die voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Gebruikers die zich in Europa bevinden, kunnen aanvullende informatie over hun rechten lezen in paragraaf 8 hieronder.

Marketingcommunicatie

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen of op de opt-out-link in elk marketingbericht te klikken. U kunt servicegerelateerde en andere niet-marketingberichten blijven ontvangen.

Ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken

Wanneer we Persoonsgegevens rechtstreeks bij u opvragen, hoeft u deze niet aan ons te verstrekken. Als u besluit de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunnen we in sommige gevallen mogelijk geen diensten aan u leveren. We kunnen bijvoorbeeld uw transactie mogelijk niet verwerken.

Uw gegevens openen, wijzigen of verwijderen

In sommige rechtsgebieden kan de toepasselijke wetgeving individuen het recht geven om hun Persoonsgegevens in sommige rechtsgebieden te openen, te wijzigen of te verwijderen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met GDC om te vragen om toegang tot, wijziging of verwijdering van uw gegevens. We kunnen mogelijk niet in alle omstandigheden toegang geven tot uw gegevens of uw gegevens wijzigen of verwijderen.

Klachten

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. We verzoeken om een klacht schriftelijk in te dienen. Geef details over uw bezorgdheid of klacht, zodat we het kunnen onderzoeken. We zullen bepalen of we actie moeten ondernemen als reactie op uw klacht. Als we dat doen, kunnen we interne gesprekken voeren met relevante zakelijke vertegenwoordigers. We kunnen contact met u opnemen voor meer informatie over of meer verduidelijking van uw bezorgdheid of klacht. We nemen contact met u op om u te informeren over onze reactie op uw klacht. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een nationale of lokale regelgevende instantie.

8. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR EUROPESE GEBRUIKERS

Gegevensbeheerder

GDC is de gegevensbeheerder voor het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG”) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat GDC hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het verzorgen van uw Persoonsgegevens en dit Beleid bepaalt de middelen en doelen voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Rechtsgrondslagen voor verwerking

We zijn verplicht u te informeren over de rechtsgrondslagen van onze verwerking van uw Persoonsgegevens, die in de onderstaande tabel worden beschreven. Als u vragen hebt over de rechtsgrondslag van de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via dataprotection@gdcgroup.com.

Doel van verwerking Rechtsgrondslag
Onze diensten leveren Verwerking is noodzakelijk om het contract uit te voeren dat onze dienstverlening regelt.
Marketing Voor onderzoek en ontwikkeling Om onze aanwervingen te beheren en sollicitaties te verwerken Voor compliance, fraudepreventie en veiligheid Om anonieme gegevens te maken Deze verwerkingsactiviteiten vormen onze legitieme belangen. We zorgen ervoor dat we eventuele gevolgen voor u en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw Persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreven door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn).
Om te voldoen aan de wet Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Met uw toestemming De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wanneer we vertrouwen op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken op de wijze die is aangegeven op het moment dat we uw gegevens verzamelen of door contact met ons op te nemen via dataprotection@gdcgroup.com

Gebruik voor nieuwe doeleinden

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om redenen die niet in dit Beleid worden beschreven, waar dit wettelijk is toegestaan en de reden verenigbaar is met het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Hoe lang gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We zullen uw Persoonsgegevens zo lang gebruiken als nodig is op basis van waarom we ze hebben verzameld en waarvoor we deze gebruiken. Dit kan inhouden dat we moeten voldoen aan een wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige of rapportagevereiste.

Om de juiste bewaartermijn voor Persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Over het algemeen bewaren we uw Persoonsgegevens voor de duur van uw betrokkenheid bij/verbintenis aan ons en zo lang als redelijkerwijs nodig is nadien. Er zijn ook bepaalde soorten informatie die wettelijk voor een bepaalde periode moeten worden bewaard.

Uw individuele wettelijke rechten

U hebt het recht op de verkrijging van toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking van Persoonsgegevens, overdraagbaarheid van Persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, onder de vastgestelde voorwaarden en beperkingen in hoofdstuk III van de AVG als volgt:

· Toegang. U hebt het recht om ons te vragen of we uw Persoonsgegevens verwerken en, zo ja, om een kopie van de Persoonsgegevens die we over u hebben en om bepaalde andere informatie te verkrijgen over onze verwerkingsactiviteiten.

· Correctie. Als de Persoonsgegevens die we over u hebben onvolledig of onjuist zijn, kunt u van ons eisen dat wij deze corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

· Verwijdering. Dit stelt u in staat om ons te vragen om Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is waarom wij deze blijven verwerken.

· Bezwaar. Als onze reden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens gerechtvaardigd belang is, kunt u bezwaar maken tegen verwerking omdat u denkt dat dit invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken waar we uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

· Beperking. U kunt ons vragen ons gebruik van uw Persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's:

· als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen;

· wanneer ons gebruik van uw Persoonsgegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen;

· wanneer u ons nodig hebt om uw gegevens langer te bewaren dan we normaal zouden doen, omdat u deze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

· u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

· Overdracht. Waar dit mogelijk is, zullen wij u, of een derde partij die u hebt gekozen, uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op Persoonsgegevens waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of waarvan we de informatie hebben gebruikt om een contract met u ten uitvoer te brengen.

· Toestemming intrekken. Als onze reden voor verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde diensten aan u te leveren. We zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

· Geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (bijvoorbeeld profilering) die u aanzienlijk beïnvloedt. De uitoefening van dit recht is niet beschikbaar in de volgende gevallen:

· De geautomatiseerde beslissing is vereist om een contract met u aan te gaan of ten uitvoer te brengen.

· We hebben uw uitdrukkelijke toestemming om zo'n beslissing te nemen.

· De geautomatiseerde beslissing is goedgekeurd door de lokale wetgeving van een EU-lidstaat.

In de eerste twee hierboven uiteengezette gevallen hebt u echter nog steeds het recht om menselijk ingrijpen te verkrijgen met betrekking tot de beslissing, om uw standpunt duidelijk te maken en de beslissing te betwisten.

Als u vragen hebt over dit Beleid of een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dataprotection@gdcgroup.com.

We moeten mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u het recht hebt om een recht uit te oefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die geen recht heeft om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

Er kunnen juridische of andere redenen zijn waarom we niet kunnen of niet verplicht zijn om te voldoen aan een verzoek om uw rechten uit te oefenen. We zullen de beschikbare wettige vrijstellingen van uw individuele rechten gebruiken voor zover dit passend is. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u vertellen waarom, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen.

U hebt ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (ga voor meer informatie naar https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

9. INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

We zijn verplicht door de California Consumer Privacy Act van 2018 („CCPA”) om inwoners van Californië informatie te verstrekken over hoe we hun Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen en over de rechten en keuzes die we inwoners van Californië bieden met betrekking tot onze omgang met de Persoonsgegevens.

Uw privacyrechten in Californië

Als inwoner van Californië hebt u de onderstaande rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut en we kunnen uw verzoek weigeren zoals toegestaan door de CCPA.

· Informatie. U kunt de volgende informatie opvragen over hoe we uw Persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gebruikt:

· De categorieën Persoonsgegevens die we hebben verzameld.

· De categorieën bronnen waaruit we Persoonsgegevens hebben verzameld.

· Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van Persoonsgegevens.

· De categorieën van derden waarmee we uw Persoonsgegevens kunnen delen.

· Of we uw Persoonsgegevens hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel en zo ja, de categorieën Persoonsgegevens die door elke categorie ontvangers worden ontvangen.

· Of we uw Persoonsgegevens hebben verkocht; en zo ja, de categorieën Persoonsgegevens die door elke categorie ontvangers worden ontvangen.

· Toegang. U kunt een kopie aanvragen van de Persoonsgegevens die we over u bijhouden.

· Verwijderen. U kunt ons vragen de Persoonsgegevens die we over u bijhouden te verwijderen.

· Non-discriminatie. U hebt het recht om de hierboven beschreven rechten vrij van discriminatie uit te oefenen. Dit betekent dat we u niet zullen straffen voor het uitoefenen van uw rechten door acties te ondernemen, zoals door u goederen of diensten te weigeren, de prijs/tarieven van goederen of diensten te verhogen, de servicekwaliteit te verlagen, of door te suggereren dat we u kunnen straffen zoals hierboven beschreven voor het uitoefenen van uw rechten. De CCPA stelt ons echter in staat om u een andere prijs in rekening te brengen of een andere servicekwaliteit te bieden als dat verschil redelijkerwijs verband houdt met de waarde van de Persoonsgegevens die we niet kunnen gebruiken.

Hoe uw rechten uit te oefenen

U kunt uw privacyrechten in Californië als volgt uitoefenen:

Recht op informatie, toegang en verwijdering

U kunt verzoeken om uw informatie-, toegangs- en verwijderingsrechten uit te oefenen door:

· Contact met ons op te nemen via dataprotection@gdcgroup.com

· Identiteitsverificatie. De CCPA vereist dat we de identiteit verifiëren van het individu dat het verzoek indient voordat we een inhoudelijk antwoord geven op het verzoek. Een verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om ons in staat te stellen te begrijpen, te evalueren en te reageren. De aanvrager moet voldoende informatie verstrekken om ons in staat te stellen redelijkerwijs te verifiëren dat het individu de persoon is over wie we informatie hebben verzameld. Er kan ook een verzoek worden ingediend namens uw kind jonger dan 13 jaar.

· Geautoriseerde agenten. Inwoners van Californië kunnen een „geautoriseerde agent” machtigen om namens hen verzoeken in te dienen. We eisen dat de bevoegde agent een schriftelijke toestemming heeft om die autoriteit te bevestigen.

Verkoop van persoonsgegevens

We verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden zoals gedefinieerd in de CCPA.

Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en delen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van welke gegevens we kunnen verzamelen of welke gegevens mogelijk zijn verzameld van inwoners van Californië in de afgelopen 12 maanden vóór de ingangsdatum van dit beleid.

Houd er rekening mee dat de categorieën en voorbeelden in de onderstaande lijst de categorieën en voorbeelden zijn die zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonsgegevens feitelijk door GDC zijn verzameld, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat naar ons beste weten een deel van die informatie uit de van toepassing zijnde categorie kan worden en kan zijn verzameld. Bepaalde categorieën persoonsgegevens zouden bijvoorbeeld alleen worden verzameld als u dergelijke persoonsgegevens rechtstreeks aan ons hebt verstrekt.

Categorieën informatie die we verzamelen Gegevenselementen binnen de categorie Verzamelen we deze informatie? Delen we deze informatie voor zakelijke doeleinden?
Identifiers Echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, klantnummer, e-mailadres, accountnaam, andere soortgelijke identifiers. Ja Nee
Online identifiers Een online identifier of andere permanente identificatiecode die kan worden gebruikt om een persoon, familie of apparaat te herkennen, in de loop van de tijd en voor verschillende diensten, inclusief maar niet beperkt tot, een apparaat-id; een Internet Protocol-adres; cookies, bakens, pixeltags, mobiele advertentie-id's of soortgelijke technologie; klantnummer, uniek pseudoniem of gebruikersalias; telefoonnummers of andere vormen van persistente of probabilistische identificatiecodes (d.w.z. de identificatie van een persoon of een apparaat met een zekere zekerheid die waarschijnlijker is dan niet) die kunnen worden gebruikt om een bepaalde persoon of apparaat te identificeren. Ja Nee
Kenmerken van beschermde classificatie Ras, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderuitdrukking, leeftijd Leeftijd mogelijk Nee
Commerciële informatie Verslagen van persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendens Nee Nee
Biometrische informatie De fysiologische, biologische of gedragskenmerken van een individu, waaronder DNA, die afzonderlijk of in combinatie met elkaar of met andere identificerende gegevens kunnen worden gebruikt om de identiteit van een individu vast te stellen. Biometrische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, beelden van de iris, netvlies, vingerafdruk, gezicht, hand, palm, aderpatronen en stemopnames, waaruit een identificatiesjabloon, zoals een gezichtsafdruk, een minutiae-sjabloon of een stemafdruk, kan worden geëxtraheerd en toetsaanslagpatronen of ritmes, looppatronen of ritmes en slaap-, gezondheids- of oefengegevens die identificeerbare informatie bevatten. Nee Nee
Internet- of netwerkinformatie Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie. Ja Ja
Geolocatiegegevens Nauwkeurige locatie, bijvoorbeeld afgeleid van GPS-coördinaten of telemetriegegevens. Ja Ja
Beroeps- of arbeidsinformatie Informatie met betrekking tot de huidige, vroegere of toekomstige tewerkstelling of beroepservaring van een persoon (bijv. arbeidsverleden, prestatiebeoordelingen) en onderwijsachtergrond. Mogelijk Nee
Financiële informatie Bankrekeningnummer, bankpas- of creditcardnummers, verzekeringspolisnummer en andere financiële informatie. Ja Ja
Medische informatie Persoonlijke informatie over de gezondheid of gezondheidszorg van een individu, inclusief informatie over ziektekostenverzekeringen. Nee Nee

10. INFORMATIE OVER COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw computer worden weergegeven en die onthouden wat u invoert terwijl u op een website surft. Ga voor meer informatie over cookies en hoe ze werken naar: www.aboutcookies.org.

We gebruiken cookies om onze service te verbeteren en om uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld om u de meest relevante informatie te laten zien wanneer u terugkeert naar onze site.

Wanneer we cookies gebruiken, verwerken we doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert. Door onze websites te gebruiken, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. U kunt op elk gewenst moment het cookiegebruik beheren, cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen. De helpfunctie in de browser van uw voorkeur zou u de juiste informatie moeten geven.

Meer informatie over het deactiveren of verwijderen van cookies vindt u hieronder en op https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/.

Sommige browsers bieden handige cookiehandleidingen:

· Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

· Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

· Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

· Safari 5 voor Mac: https://support.apple.com/e

· Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

Daarnaast biedt Google Analytics zijn eigen afmeldingsopties:

· http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval van mobiele apparaten kan het nodig zijn om de gebruiksaanwijzing van het apparaat te raadplegen om cookies effectief te beheren. Beperking van cookies kan van invloed zijn op de functionaliteit van onze websites.

SOORTEN COOKIES

We kunnen cookies gebruiken voor verschillende doeleinden en met verschillende functies.

Functionele cookies zijn nodig om onze websites effectief te laten werken. Ze helpen onze websites bruikbaar te maken door basisfunctionaliteiten zoals paginanavigatie en toegankelijkheid in te schakelen om delen van onze websites te beveiligen. Dergelijke cookies kunnen ook worden gebruikt om onze websites te beschermen en te versnellen om veiligheidsredenen en om onze vertrouwde bezoekers te identificeren. Ze kunnen bots filteren en onderscheiden van legitieme gebruikers, waardoor elke vorm van spamactiviteit op onze websites wordt voorkomen.

Voorkeurscookies stellen onze websites in staat om informatie te onthouden die de manier waarop onze websites zich gedragen of eruit zien veranderen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om hebt gevraagd.

Analytische cookies analyseren informatie over hoe onze websites worden gebruikt. Analytische cookies kunnen informatie verwerken over het aantal bezoekers van onze websites, waar bezoekers van onze websites vandaan komen, de pagina's die ze bezoeken, scrollactiviteiten, downloads, informatie over gebruikersagenten, tijd doorgebracht op onze websites en geschatte geolocatie van een apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen die ons helpen onze websites te verbeteren.

Als we anderen toestaan om cookies te onderhouden via onze websites en/of apps, worden deze cookies „cookies van derden” genoemd.

Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende cookies die we gebruiken, hoe ze worden gebruikt en hoe lang ze op uw computer of apparaat worden opgeslagen.

Onze meest voorkomende cookies zijn:

Cookie Omschrijving
KAX_P - Geplaatst door GDC Dit is een first party cookie om ons informatie te geven over hoe bezoekers onze websites ontdekken (bijvoorbeeld of ze op een Google-zoekresultaat hebben geklikt, op een advertentie of een van onze websites in hun browser hebben getypt). Deze cookie wordt 1 maand bewaard.
Google Analytics - Geplaatst door Google Deze cookie van derden geeft ons informatie over uw gebruik van de site, inclusief waar de site wordt geopend, het tijdstip van bezoek, bekeken pagina's, enz.
Google AdWords - Geplaatst door Google Deze cookie van derden stelt ons in staat om onze site te adverteren met behulp van Google AdWords-campagnes. Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.
Google cookies _ga – Google cookie wordt gebruikt om gebruikers te identificeren. Die verloopt na 2 jaar. _gid – Google cookie wordt gebruikt om gebruikers te identificeren, Die verloopt na 24 uur. _gasessionid - Geplaatst door Google. Wordt gebruikt om gebruikersactiviteit te koppelen aan een specifiek tijdvenster. _gaclientid - Geplaatst door Google. Unieke identificatie voor een browser-apparaatpaar waarmee Google Analytics gebruikersacties op een site kan koppelen. _utmzz - Geplaatst door Google. Wordt gebruikt om bij te houden waar bezoekers vandaan kwamen.
Microsoft cookies Microsoft Clarity. Geplaatst door Microsoft. Wordt gebruikt om bij te houden hoe gebruikers omgaan met een site. MMID - Geplaatst door Microsoft Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken.
KTag Cookies (ons eigen volgsysteem) g_uuid - KTag gebruikers-ID. Geplaatst door gambling.com groep en wordt gebruikt om aan elke gebruiker een anonieme identificatiecode toe te wijzen, zodat we content kunnen aanpassen aan uw voorkeuren. g_sid - KTag sessie-id. Geplaatst door gambling.com groep en gebruikt om aan elke gebruiker een anonieme sessie toe te wijzen, zodat we kunnen bijhouden welke advertenties het beste presteren.
Optin Monster cookies Geplaatst door Optin Monster. Wordt gebruikt om gebruikersinteracties met A/B-tests bij te houden.
Cookies op maat PrivacyModalVisited. Geplaatst door gambling.com. Wordt gebruikt om bij te houden of gebruikers interacteerden met een model om het niet twee keer te tonen.
Hotjar - Geplaatst door Hotjar Deze cookie van derden stelt ons in staat om gebruikersgedrag op onze websites te meten en te observeren zonder verbinding te maken met persoonlijke informatie.
Outbrain Deze cookie van derden stelt ons in staat om content aan te passen op basis van de voorkeuren van kijkers. Deze cookie wordt 10 maanden bewaard.
Viafoura Deze cookie van derden stelt ons in staat om interactieve functies te creëren voor onze gebruikers op sommige van onze websites en stelt u in staat om in te loggen om commentaar te kunnen plaatsen, een opmerking, te “liken”, een gebruiker of een gesprek te volgen, enz.
Cloudflare - Geplaatst door Cloudfare. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in uw webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Deze cookie wordt 12 maanden bewaard.
Vizibel Deze cookie wordt gebruikt om GDC-advertenties te leveren die relevant zijn voor u, op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Dit cookie wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen.
Facebook-doelgroepen op maat Deze cookie wordt gebruikt om GDC-advertenties te leveren die relevant zijn voor u, op basis van uw acties op de website. Deze cookie wordt 180 dagen bewaard. We kunnen aangepaste doelgroepen van Facebook gebruiken om advertenties te leveren aan e-mailabonnees op basis van e-mailadressen die we hebben verzameld. Meer informatie over Facebook-advertenties vindt u hier. Hoe u zich kunt afmelden voor Faceboek-advertenties, vindt u hier.
PushEngage Deze cookie wordt gebruikt om u meldingen te sturen die relevant zijn voor u op basis van uw interesses, nadat u zich hebt geabonneerd op het ontvangen van meldingen van GDC. Ze worden ook gebruikt om u meldingen te sturen op basis van uw geolocatie. Hier vindt u instructies over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van meldingen.
Cohort - ID Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker te categoriseren in een groep op basis van zijn apparaat, zodat we betere aanbiedingen op u kunnen afstemmen.
Criteo Deze cookie wordt gebruikt om GDC-advertenties te leveren die relevant zijn voor u, op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Deze cookie wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen. Als u zich wilt afmelden voor alle browsers die we hebben kunnen linken naar de cookie-ID van uw huidige browser, raadpleegt u de afmeldingsmodule in het gedeelte „Gebruikerskeuzes” hier. Als u zich alleen wilt afmelden bij uw huidige browser, schakelt u het selectievakje uit.

Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken op hun websites en dat we geen controle hebben over dit gebruik.

Als u vragen hebt over dit Beleid of als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dataprotection@gdcgroup.com.

We zullen onmiddellijk reageren op alle legitieme verzoeken en in elk geval binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijnen. Over het algemeen moeten we binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op vragen. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

×