Integritetspolicy

GAMBLING.COM GROUP LIMITED

INTEGRITET OCH COOKIES

GDC Media Limited, ett dotterbolag till Gambling.com Group Limited (Nasdaq: GAMB) ("GAMB"), är ägare till de webbplatser som drivs av och på uppdrag av GDC.

Termerna "GDC", "vi", "oss"eller "vår" hänvisar kollektivt till GAMB och dess nuvarande och framtida dotterbolag ("Gruppmedlemmar").

GDC Media Limited har licensierat driften av vissa GDC-webbplatser på vissa geografiska platser till andra koncernmedlemmar, inklusive:

(a) alla GDC-webbplatser som drivs i USA till GDC America, Inc;

(b) vissa GDC-webbplatser som drivs i Förenta staterna till Roto Sports, Inc. enligt en underlicens från GDC America, och

(c) vissa GDC-webbplatser med verksamhet över hela världen (utom Förenta staterna), till NDC Media Limited.

Denna integritets- och cookiepolicy ("Policy") beskriver praxis för GDC Media Limited och de koncernmedlemmar som är involverade i driften av GDC’s webbplatser på olika geografiska platser och de rättigheter och val som är tillgängliga för enskilda personer när det gäller personuppgifter.

1. SYFTET MED DENNA POLICY

GDC respekterar din integritet och åtar sig att skydda dina personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierbar person. Det inkluderar inteuppgifter där möjligheten att identifiera en individ har tagits bort (anonyma uppgifter).

Denna policy beskriver dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser policyn noggrant. Om du har några frågor om denna policy, inklusive eventuella önskemål om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen nedan.

Vi kan ändra denna policy när som helst och från tid till annan om det behövs för vissa tjänster från GDC och för att följa lokala lagar eller förordningar runt om i världen, inklusive genom att tillhandahålla kompletterande information till användare i vissa jurisdiktioner. Denna policy gäller inte för GDC’s behandling av personuppgifter för dess personal, såsom anställda och entreprenörer.

Vi tillhandahåller också viktig ytterligare information här som endast är tillämplig på personer som befinner sig (i) i Europeiska unionens medlemsstater, länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz (tillsammans "Europa" eller "europeiska"), (ii) i Brasilien och (iii) i Kalifornien, Colorado, Connecticut, Nevada, Utah och Virginia i USA:

· Europeiska och brasilianska användare bör läsa den viktiga information som ges nedan.

· Invånare i Kalifornien, Colorado, Connecticut, Nevada, Utah och Virginia bör läsa den viktiga information som ges nedan om vår hantering av personuppgifter.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in, använda eller på annat sätt hantera uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar någon av våra webbplatser uppmanar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

2. DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar in personuppgifter om enskilda personer från olika källor som beskrivs nedan. I tillämpliga fall kommer vi att informera dig om hur vi avser att använda dina uppgifter innan vi samlar in dem, så att du kan bestämma om du vill tillhandahålla den informationen eller inte. Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig ("Personuppgifter") som vi har grupperat enligt följande:

"Personuppgifter" omfattar all information utifrån vilken du kan identifieras personligen, inklusive ditt namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer eller mobilnummer.

"Profildata" inkluderar ett användarnamn, lösenord och en profilbild som en person kan skapa och ladda upp på en av våra webbplatser eller mobila applikationer, tillsammans med all annan information som en person anger i sin kontoprofil;

"Finansiella kontouppgifter" inkluderar betalkortsuppgifter eller bankkontouppgifter;

"Rekryteringsprocessdata" inkluderar en arbetssökandes CV och eventuella personliga brev och anteckningar som gjorts under din rekryteringsprocess avseende en jobbansökan och intervju av en arbetssökande, och annan information som tillhandahålls av en arbetssökande, såsom yrkesmässiga referenser och färdigheter, utbildnings- och arbetshistorik och annan information av den typ som ingår i ett CV eller personligt brev;

"Tekniska data" omfattar IP-adress (Internet Protocol), typ och version av webbläsare, tidszon och plats, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter som du använder för att komma åt våra webbplatser;

"Användningsdata" inkluderar information om hur du använder våra webbplatser.

Vi kan också samla in, använda och dela "aggregerade data" såsom statistiska eller demografiska data för alla ändamål. Aggregerade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

Vi kan komma att spara inspelningar av röstmeddelanden som du har lämnat till vår kundtjänst.

Vi samlar automatiskt in tekniska data och användningsdata. Om du använder en mobil enhet samlar vi in data som identifierar din mobila enhet, enhetsspecifika inställningar och egenskaper, appkrascher och annan systemaktivitet.

Vi samlar inte in någon information om din ras, etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelse, kön eller sexuella läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter. Om du söker ett jobb hos oss kommer vi dock att samla in information om brottmålsdomar och brott.

3. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, inklusive följande:

· Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina personuppgifter och rekryteringsprocessdata genom att: a) fylla i ett ansökningsformulär på vår karriärsida, b) ange en e-postadress för att registrera dig på våra webbplatser och/eller få vårt nyhetsbrev, eller c) ange dina kontaktuppgifter via vårt registrerings- och/eller nyhetsbrevsformulär.

· Indirekta interaktioner. Du kan ge oss dina personuppgifter indirekt genom att ange en e-postadress och/eller kontaktuppgifter för att registrera dig på webbplatser för och/eller ta emot nyhetsbrev eller andra former av kommunikation från enheter med vilka vi har ett avtal om att arbeta i partnerskap med och tillhandahålla tjänster till ("Mediapartners").

· Automatiserad teknik. När du interagerar med våra webbplatser samlar vi automatiskt in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa uppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och annan liknande teknik.

· Tredje part eller allmänt tillgängliga källor. Vi kan samarbeta med tredje parter (såsom innehållsleverantörer och analysföretag inklusive Google Analytics, OptInMonster, Hotjar och Convert.com) för att hjälpa oss att förbättra tjänsterna på vår webbplats, inklusive att förse dig med relevant och intressant innehåll och att genomföra analyser och mätningar för att förstå hur våra tjänster används. Dessa företag kan samla in information från dig automatiskt i samband med ditt besök.

I allmänhet kan våra webbplatser nås och användas utan registrering och utan att du behöver tillhandahålla oss några personuppgifter (personuppgifter, profildata och/eller rekryteringsprocessdata). Du kan välja att ta emot information om kampanjer, bonusar, spel, tips och strategier genom att prenumerera på en eller flera av våra e-postlistor genom att ange din e-postadress. Du kan när som helst välja att inte ta emot sådan kommunikation genom att skriva till oss eller klicka på knappen "avsluta prenumeration" i något av våra e-postmeddelanden till dig. Om du kontaktar oss, via e-post, kontaktformulär eller på annat sätt, kan vi komma att spara en kopia av korrespondensen. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det och/eller, med avseende på våra mediepartner, du har samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från dessa mediepartner. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta dessa mediepartner direkt. Du kan inte återkalla ditt samtycke till våra mediapartners genom att kontakta koncernen.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Tillhandahålla våra tjänster, vilket kan omfatta:

· Drift, utvärdering, underhåll, förbättring och tillhandahållande av funktioner och funktionalitet i våra tjänster;

· Kommunicera med dig angående ditt konto hos oss (om du har ett), inklusive genom att skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden eller meddelanden (t.ex. meddelanden om kontoverifiering, ändringar eller uppdateringar av funktionaliteten i våra tjänster, tekniska och säkerhetsmeddelanden och varningar samt supportmeddelanden)

· Tillhandahålla support och underhåll för våra tjänster, inklusive att svara på dina servicerelaterade förfrågningar, frågor och feedback.

För forskning och utveckling

Vi använder den information vi samlar in för våra egna forsknings- och utvecklingsändamål, vilket inkluderar:

Marknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att bilda oss en uppfattning om vilka tjänster vi tror att du vill ha eller behöver eller vad som kan vara av intresse för dig.

Vi kan kontakta dig med marknadsföringskommunikation med hjälp av de personuppgifter du har lämnat till oss om du aktivt har uttryckt ditt intresse för att utnyttja våra tjänster eller har utnyttjat våra tjänster och, i vilket fall som helst, du inte har valt bort att ta emot denna marknadsföring, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan eller klicka på den opt-out-länk som finns i varje marknadsföringsmeddelande.

Om du väljer att inte ta emot våra marknadsföringsmeddelanden kommer vi att fortsätta att utföra våra andra relevanta aktiviteter med hjälp av dina personuppgifter, inklusive att skicka icke-marknadsföringsmeddelanden.

Hantera vår rekrytering och behandla anställningsansökningar

Vi behandlar Personuppgifter, såsom information som lämnas till oss i en jobbansökan, för att underlätta våra rekryteringsaktiviteter och behandla anställningsansökningar, till exempel genom att utvärdera en arbetssökande för en anställningsaktivitet och övervaka rekryteringsstatistik.

Överensstämmelse med lag

Vi använder dina personuppgifter på det sätt som vi anser vara nödvändigt och lämpligt för att följa tillämpliga lagar, lagliga förfrågningar och rättsliga förfaranden, t.ex. för att svara på stämningar eller förfrågningar från statliga myndigheter.

Efterlevnad, förebyggande av bedrägerier och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter när vi anser det nödvändigt eller lämpligt för att (a) upprätthålla de villkor som styr våra tjänster; (b) skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller din eller andras; och (c) skydda, utreda och förhindra bedräglig, skadlig, obehörig, oetisk eller olaglig verksamhet.

Med ditt samtycke

I vissa jurisdiktioner kan tillämplig lag kräva att vi begär ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i vissa sammanhang, t.ex. när vi vill skicka vissa marknadsföringsmeddelanden till dig. Om vi begär ditt samtycke till att använda dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke på det sätt som anges när vi begärde samtycket eller genom att kontakta oss. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från våra tredjepartspartners, inklusive våra mediepartners, kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta dessa partners direkt (och inte genom att kontakta oss).

För att skapa anonyma data

Vi kan skapa anonyma data från dina personuppgifter och andra individer vars Personuppgifter vi samlar in. Vi gör personuppgifter till anonyma uppgifter genom att utesluta information som gör uppgifterna personligt identifierbara för dig och använder dessa anonyma uppgifter för våra lagliga affärssyften.

5. Till vem tillhandahåller vi personuppgifter

Vi kan behöva dela dina uppgifter med följande parter:

Gruppmedlemmar

Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till andra Gruppmedlemmar för ändamål som överensstämmer med denna Policy.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredje parter för att administrera och tillhandahålla tjänster för vår räkning (såsom tredje parter som tillhandahåller kundsupport, som vi anlitar för att vara värd för, hantera, underhålla och utveckla våra webbplatser, mobila applikationer och IT-system, och som hjälper oss att behandla betalningar). Dessa tredje parter får endast använda din information enligt våra anvisningar och på ett sätt som överensstämmer med denna policy. Dessa tredje parter är förbjudna att använda eller lämna ut din information för något annat ändamål.

Deltagare i transaktionskedjan

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i transaktionskedjan i samband med behandlingen av en betalningstransaktion, såsom handlare, banker eller andra kortutgivare, kortorganisationer, debetnätsoperatörer och deras medlemmar.

Professionella rådgivare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till professionella rådgivare, såsom advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare, i samband med de professionella tjänster som de tillhandahåller oss.

Överföringar till tredje part

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom våra mediepartner och andra affärspartner från tredje part, för att tillhandahålla våra tjänster. När vi delar information med tredje part ser vi alltid till att det finns ett lämpligt avtal, att den information som delas överförs på ett säkert sätt och att vi endast delar den minsta mängd av din information som behövs. Vi kommer aldrig att sälja din information till någon annan tredje part.

Om den tredje parten är personuppgiftsansvarig har de samma skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen att skydda dina uppgifter som vi har.

Om den tredje parten är en personuppgiftsbiträde kräver vi att dessa tredje parter lämnar en tillräcklig garanti för att nödvändiga skyddsåtgärder och kontroller har genomförts för att säkerställa att det inte finns någon inverkan på dina rättigheter och friheter i fråga om personuppgifter.

Efterlevnad av lagar och brottsbekämpning; skydd och säkerhet

GDC kan lämna ut information om dig till myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller privata parter enligt vad som krävs enligt lag, och lämna ut och använda sådan information som vi anser vara nödvändig eller lämplig för att (a) följa tillämpliga lagar och lagliga förfrågningar och rättsliga förfaranden, till exempel för att svara på stämningar eller förfrågningar från myndigheter; (b) genomdriva de villkor som styr våra tjänster; (c) skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller din eller andras; och (d) skydda, undersöka och förhindra bedrägliga, skadliga, obehöriga, oetiska eller olagliga aktiviteter.

6.Internationella överföringar av DATA

GAMB är registrerat på kanalön Jersey och GDC är verksamt globalt med huvudkontor i USA och Irland. Postadressen till vårt huvudkontor är 22 Greenville St., St Helier, Channel Island of Jersey JE4 8PX. Dina personuppgifter kan överföras till andra ställen utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där vi, våra tredjepartspartners, inklusive våra mediepartners, eller våra tjänsteleverantörer har kontor och där sekretesslagar kanske inte är lika skyddande som de i din jurisdiktion. Om vi gör en sådan överföring kommer vi att kräva att mottagarna av dina personuppgifter tillhandahåller datasäkerhet och skydd i enlighet med tillämplig lag.

Europeiska användare bör läsa den viktiga information som ges nedan i avsnitt 9 om överföring av personuppgifter utanför din region / land.

7. DATASÄKERHET OCH LAGRING AV UPPGIFTER

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder som vi anser rimligen förhindrar att dina Personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer, dotterbolag, närstående bolag och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att känna till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt. Vi har infört kommersiellt rimliga förfaranden för att hantera alla misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Vi kommer att behandla och lagra de relevanta personuppgifterna så länge det är nödvändigt eller krävs för att uppfylla våra rättsliga, avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter och/eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

I detta avsnitt beskriver vi de rättigheter och valmöjligheter som är tillgängliga för alla användare. Användare som befinner sig i Europa och Brasilien bör läsa ytterligare information om sina rättigheter i punkt 9 nedan.

Marknadskommunikation

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kontakta oss eller klicka på den opt-out-länk som finns i varje marknadsföringsmeddelande. Du kan fortsätta att få tjänsterelaterade meddelanden och andra icke-marknadsföringsmeddelanden.

Välja att inte tillhandahålla dina personuppgifter

Om vi begär personuppgifter direkt från dig behöver du inte lämna dem till oss. Om du väljer att inte tillhandahålla den begärda informationen kan det under vissa omständigheter hända att vi inte kan tillhandahålla tjänster till dig. Vi kanske till exempel inte kan behandla din transaktion.

Åtkomst till, ändring eller radering av dina uppgifter

I vissa jurisdiktioner kan tillämplig lag ge individer rätt att få tillgång till, ändra eller radera sina personuppgifter i vissa fall. Du kan kontakta GDC direkt för att begära åtkomst till, ändra eller radera din information. Vi kanske inte kan ge tillgång till, ändra eller radera din information under alla omständigheter.

Klagomål

Om du har ett klagomål om vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktinformationen nedan. Ett klagomål måste göras skriftligen. Vänligen ange detaljer om ditt problem eller klagomål så att vi kan undersöka det. Vi kommer att avgöra om vi ska vidta åtgärder med anledning av ditt klagomål, vilket, om vi gör det, kan innefatta interna diskussioner med relevanta verksamhetsföreträdare. Vi kan kontakta dig för ytterligare information eller förtydliganden om din fråga eller ditt klagomål. Vi kommer att kontakta dig för att informera dig om vårt svar på ditt klagomål. Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till en nationell eller lokal tillsynsmyndighet.

9.YTTERLIGARE INFORMATION FÖR EUROPEISKA ANVÄNDARE OCH BRASILIANSKA ANVÄNDARE

Personuppgiftsansvarig

GDC är personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") och andra tillämpliga dataskyddslagar. Detta innebär att GDC är huvudansvarig för att ta hand om dina personuppgifter och denna policy fastställer medel och syften för behandlingen av personuppgifter.

Rättslig grund för behandling

Vi måste informera dig om de rättsliga grunderna för vår behandling av dina Personuppgifter, vilka beskrivs i tabellen nedan. Om du har frågor om den rättsliga grunden för hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected].

Syfte med behandlingen

Rättslig grund

Tillhandahållande av våra tjänster

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal som reglerar vårt tillhandahållande av tjänsterna.

  • Marknadsföring
  • För forskning och utveckling
  • För att hantera vår rekrytering och behandla anställningsansökningar
  • För efterlevnad, bedrägeribekämpning och säkerhet
  • För att skapa anonyma data

Dessa behandlingsaktiviteter utgör våra berättigade intressen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är skyldiga eller tillåtna enligt lag).

För att följa lagen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Med ditt samtycke

Behandlingen baseras på ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke har du rätt att återkalla det när som helst på det sätt som anges vid den tidpunkt då vi samlar in din information eller genom att kontakta oss på [email protected]

Användning för nya ändamål

Vi kan använda dina personuppgifterav skäl som inte beskrivs i denna policy om det är tillåtet enligt lag och skälet är förenligt med det syfte för vilket vi samlade in dem.

Hur länge kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt baserat på varför vi samlade in dem och vad vi använder dem till. Detta kan inkludera vårt behov av att uppfylla ett juridiskt, regulatoriskt, redovisnings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa en lämplig lagringsperiod för personuppgifter, beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

I allmänhet kommer vi att behålla din personliga inforamtionså länge du är involverad/engagerad i oss och så länge som det rimligen är nödvändigt efteråt. Det finns också vissa typer av information som enligt lag måste sparas under en viss period.

Dina individuella juridiska rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rättelse av, radering av, begränsning av dina Personuppgifter, portabilitet av Personuppgifter och att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter enligt följande:

· om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet;

· om vår användning av dina personuppgifter är olaglig men du inte vill att vi raderar dem;

· om du behöver att vi lagrar dina uppgifter under en längre period än vad vi vanligtvis skulle göra, eftersom du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

· Du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste kontrollera om vi har övervägande legitima skäl att använda dem.

· Det automatiserade beslutet krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig.

· Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att fatta ett sådant beslut.

· Det automatiserade beslutet är tillåtet enligt lokal lagstiftning i en EU-medlemsstat.

I de två första fallen ovan har du dock fortfarande rätt till mänsklig medverkan när det gäller beslutet, att framföra dina synpunkter och att överklaga beslutet.

Om du har några frågor om denna policy eller vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss på [email protected].

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt att utöva en rättighet med avseende på dina Personuppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Det kan finnas juridiska eller andra skäl till varför vi inte kan, eller inte är skyldiga att, uppfylla en begäran om att utöva dina rättigheter. Vi kommer att använda tillgängliga lagliga undantag från dina individuella rättigheter i den utsträckning som är lämplig. Om vi avslår din begäran kommer vi att berätta varför, med förbehåll för rättsliga begränsningar.

Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (mer information finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en). Om du befinner dig i Storbritannien har du också rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioner's Office (ICO).

Internationell överföring av uppgifter

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför Europa. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter utanför Europa där samma standard för dataskydd gäller eller lämpliga skyddsåtgärder finns på plats. Detta kan omfatta:

· överföringar till länder som Europeiska kommissionen har godkänt som länder med en adekvat skyddsnivå;

· Användning av lämpliga skyddsåtgärder såsom bindande företagsregler eller modellavtalsklausuler;

· andra mekanismer eller rättsliga grunder som kan vara tillåtna enligt tillämplig europeisk lagstiftning.

10.INFORMATION TILL PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN

Vi är skyldiga enligt California Consumer Privacy Act från 2018, ändrad genom California Privacy Rights Act från 2020 (CPRA), som träder i kraft den 1 januari 2023, ("CCPA") att förse invånare i Kalifornien med information om hur vi samlar in, använder och delar deras personuppgifter, och om de rättigheter och val vi erbjuder invånare i Kalifornien avseende vår hantering av personuppgifterna.

Din rätt till integritet i Kalifornien

Som invånare i Kalifornien har du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, och vi kan avslå din begäran i enlighet med CCPA.

· Åtkomst och dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära att vi ger dig en kopia av de personuppgifter som vi har samlat in om dig. Dessutom kan du ha rätt att begära att vi lämnar ut information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna, inklusive: (a) de kategorier och specifika personuppgifter som vi samlar in; (b) de kategorier av källor från vilka vi samlar in personuppgifter; (c) det affärs- eller kommersiella syfte för vilket vi samlar in, säljer eller delar personuppgifter; (d) de kategorier av tredje parter till vilka vi lämnar ut personuppgifter; och (e) de kategorier av personuppgifter som lämnas ut för ett affärssyfte eller säljs till tredje parter och de kategorier av tredje parter till vilka sådana personuppgifter har sålts eller lämnats ut. Du får endast göra en begäran om tillgång till dina personuppgifter upp till två gånger under en 12-månadersperiod.

· Radering. Du kan ha rätt att begära att vi raderar vissa personuppgifter som vi har samlat in om dig. Ovanstående är föremål för vår rätt att behålla dina personuppgifter för specifika ändamål som tillåts enligt CCPA. Om vi inte kan tillmötesgå en sådan begäran kommer vi att meddela dig.

· Rättelse. Du kan ha rätt att begära att vi rättar felaktigheter i de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

· Rätt att begränsa användning och utlämnande av känsliga personuppgifter. CCPA ger dig rätt att instruera ett företag att begränsa dess användning eller utlämnande av dina känsliga personuppgifter till den användning som är nödvändig för att utföra de tjänster eller tillhandahålla de varor som rimligen förväntas av dig i din begäran om dessa varor eller tjänster och att utföra vissa aktiviteter som tillåts av CCPA. Vi samlar inte in, använder eller lämnar ut känsliga personuppgifter för några andra ändamål än de som är nödvändiga för att tillhandahålla de relevanta tjänsterna eller som tillåts av CCPA.

· Rätt till opt-out. Du kan ha rätt att begära att dina personuppgifter inte delas (enligt definitionen ovan) med tredje part.

· Icke-diskriminering. Du har rätt att utöva de rättigheter som beskrivs ovan utan diskriminering. Detta innebär att vi inte kommer att straffa dig för att du utövar dina rättigheter genom att vidta åtgärder som att neka dig varor eller tjänster, öka priset/avgiften för varor eller tjänster, minska servicekvaliteten eller föreslå att vi kan straffa dig enligt beskrivningen ovan för att du utövar dina rättigheter. CCPA tillåter oss dock att debitera dig ett annat pris eller tillhandahålla en annan servicekvalitet om denna skillnad är rimligt relaterad till värdet av de personuppgifter som vi inte kan använda.

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan utöva din rätt till integritet i Kalifornien på följande sätt:

Rätt till information, tillgång och radering

Du kan begära att få utöva din rätt till information, åtkomst och radering genom att

· Verifiering av identitet. CCPA kräver att vi verifierar identiteten på den person som lämnar in begäran innan vi lämnar ett substantiellt svar på begäran. En begäran måste vara tillräckligt detaljerad för att vi ska kunna förstå, utvärdera och svara. Den som lämnar in begäran måste tillhandahålla tillräcklig information för att vi rimligen ska kunna verifiera att personen är den person om vilken vi har samlat in information. En begäran kan också göras på uppdrag av ditt barn under 13 år.

· Behöriga ombud. Personer bosatta i Kalifornien kan ge en "auktoriserad agent" fullmakt att skicka in förfrågningar för deras räkning. Vi kommer att kräva att den auktoriserade agenten har en skriftlig fullmakt som bekräftar denna behörighet.

Försäljning eller delning av personuppgifter för annonsering i flera sammanhang

Våra webbplatser och onlinetjänster och våra mediepartners webbplatser kan använda analys- och annonsverktyg som gör det möjligt för oss och våra analys- och marknadsföringspartners att samla in och lämna ut information om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet baserat på din aktivitet i våra tjänster och webbplatser och våra mediepartners webbplatser, inklusive för att analysera din användning av våra tjänster och våra tjänster med våra mediepartners och för att visa dig annonser som är relevanta för dig (gemensamt "beteendeannonsering över kontexten"). Observera dock att vi inte medvetet säljer eller delar personuppgifter för konsumenter under 16 år utan föräldrarnas samtycke.

Personuppgifter som vi samlar in, använder och delar

I tabellen nedan sammanfattas vilka uppgifter vi kan samla in eller vilka uppgifter som kan ha samlats in från invånare i Kalifornien under de senaste 12 månaderna före ikraftträdandet av denna policy.

Observera att de kategorier och exempel som anges i listan nedan är de som definieras i CCPA. Detta innebär inte att alla exempel på den kategorin av personuppgifter faktiskt har samlats in av GDC, utan återspeglar vår goda tro och vår bästa kunskap om att en del av informationen från den tillämpliga kategorin kan vara och kan ha samlats in. Till exempel skulle vissa kategorier av personlig information endast samlas in om du lämnade sådan personlig information direkt till oss.

Kategorier av information som vi samlar in

Dataelement inom kategorin

Samlar vi in denna information?

Delar vi denna information för affärsändamål?

Identifierare

Verkligt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, kundnummer, e-postadress, kontonamn, andra liknande identifierare.

Ja

Nej

Online-identifierare

En onlineidentifierare eller annan beständig identifierare som kan användas för att känna igen en person, familj eller enhet över tid och i olika tjänster, inklusive men inte begränsat till en enhetsidentifierare, en Internetprotokolladress, cookies, beacons, pixeltaggar, mobila annonsidentifierare eller liknande teknik, kundnummer, unik pseudonym eller användaralias, telefonnummer eller andra former av beständiga eller probabilistiska identifierare (dvs, identifiering av en person eller en enhet med en grad av säkerhet eller mer sannolikt än inte) som kan användas för att identifiera en viss person eller enhet.

Ja

Nej

Skyddade klassificeringsegenskaper

Ras, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, ålder

Ålder möjlig

Nej

Kommersiell information

Uppgifter om personlig egendom, produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller andra inköp eller konsumtionshistorik eller tendenser

Nej

Nej

Biometrisk information

En individs fysiologiska, biologiska eller beteendemässiga egenskaper, inklusive DNA, som kan användas, enskilt eller i kombination med varandra eller med andra identifierande uppgifter, för att fastställa en individs identitet. Biometrisk information omfattar, men är inte begränsad till, bilder av iris, näthinna, fingeravtryck, ansikte, hand, handflata, venmönster och röstinspelningar, från vilka en identifieringsmall, såsom ett ansiktsavtryck, en minutiae-mall eller ett röstavtryck, kan extraheras, och tangenttryckningsmönster eller rytmer, gångmönster eller rytmer och sömn-, hälso- eller motionsdata som innehåller identifierande information.

Nej

Nej

Internet- eller nätverksinformation

Browsinghistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktion med en webbplats, applikation eller annons på Internet.

Ja

Ja

Geolokaliseringsuppgifter

Exakt position, t.ex. härledd från GPS-koordinater eller telemetridata.

Ja

Ja

Information om yrke eller anställning

Information om en persons nuvarande, tidigare eller framtida anställning eller yrkeserfarenhet (t.ex. arbetshistorik, prestationsutvärderingar) och utbildningsbakgrund.

Möjligt

Nej

Finansiell information

Bankkontonummer, betal- eller kreditkortsnummer, försäkringsnummer och annan finansiell information.

Ja

Ja

Medicinsk information

Personuppgifter om en individs hälsa eller sjukvård, inklusive sjukförsäkringsuppgifter.

Nej

Nej

11.INFORMATION FÖR INVÅNARE I VIRGINIA

Enligt Virginia Consumer Data Protection Act har invånare i Virginia följande rättigheter när det gäller GDC’s insamling, användning och utlämnande av deras personuppgifter. I syfte att utöva rättigheterna i detta avsnitt definieras de listade termerna enligt följande:

Definitioner:

· Profilering innebär alla former av automatiserad behandling för att utvärdera, analysera eller förutsäga personliga aspekter relaterade till en persons ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

· Försäljning av personuppgifter innebär utbyte av personuppgifter mot ekonomisk ersättning.

· Riktad annonsering innebär att visa annonser för en konsument där annonsen väljs baserat på personuppgifter som erhållits från konsumentens aktiviteter över tid och på icke-anslutna webbplatser eller onlineapplikationer för att förutsäga konsumentens preferenser eller intressen.

Som invånare i Virginia kan du ha de rättigheter som anges nedan.

· Rätt till tillgång. Du kan ha rätt att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter och att få tillgång till dina personuppgifter.

· Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att begära att vi tillhandahåller dig en kopia av de personuppgifter som du tidigare har lämnat till GDC.

· Rätt till rättelse. Du kan ha rätt att begära att vi rättar felaktigheter i de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

· Rätt till radering. Du kan ha rätt att begära att vi raderar vissa personuppgifter som vi har samlat in om dig. Ovanstående är föremål för vår rätt att behålla dina personuppgifter för specifika ändamål som är tillåtna enligt tillämplig statlig lag. Om vi inte kan tillmötesgå en sådan begäran kommer vi att meddela dig.

· Rätt till opt-out. Du kan ha rätt att begära att dina personuppgifter inte säljs till tredje part eller används för riktad reklam eller profilering för att främja beslut som får rättsliga eller liknande betydande konsekvenser för dig.

· Överklagande. Du kan ha rätt att överklaga GDC’s avslag på någon av de rättigheter som anges ovan. Du kan göra detta genom att svara på det meddelande där GDC har meddelat sin vägran och ange att du vill överklaga vägran.

Hur du utövar dina rättigheter

Om du är bosatt i Virginia kan du utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på [email protected]

12. ANDRA STATER I USA INTEGRITETSSKYDD

Delstaterna Colorado, Connecticut och Utah ger alla sina invånare rätt till:

· Opt-out av behandling av personuppgifter för riktad reklam och försäljning.

Delstaterna Colorado och Connecticut ger också invånarna i sina delstater rätt till:

· Korrigera felaktigheter i deras personuppgifter, med hänsyn till informationens natur behandlingsändamål.

· Opt-out av profilering för att främja beslut som har rättsliga eller liknande betydande effekter.

Om du är bosatt i någon av dessa stater kan du utöva någon av dessa rättigheter genom att kontakta oss på [email protected].

Delstaten Nevada ger sina invånare en begränsad rätt att välja bort viss försäljning av personuppgifter. Invånare som vill utöva denna rätt att välja bort försäljning kan skicka en begäran till denna angivna adress: [email protected]. För närvarande säljer vi dock inga uppgifter som utlöser denna stadgas opt-out-krav.

13. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

I tillhandahållandet av våra tjänster, på våra webbplatser och på våra mediepartners webbplatser, kan vi länka till tredje parts webbplatser, mobila applikationer och annat innehåll. GDC är inte ansvarigt för integritetspraxis för någon sådan tredje part, och denna policy gäller inte för sådan tredje parts webbplatser, mobila applikationer eller annat innehåll. GDC garanterar, godkänner eller stöder inte någon information, material, tjänster eller produkter som finns på eller tillgängliga via någon sådan länkad tredje parts webbplats, mobilapplikation eller annat innehåll. GDC ansvarar inte för något innehåll på någon sådan tredje parts egendom som vi länkar till.

14.INFORMATION OM COOKIES

Cookies är små bitar av data som sparas på din dator och som kommer ihåg vad du anger när du surfar på en webbplats. För mer information om cookies och hur de fungerar, besök: www.aboutcookies.org.

Vi använder cookies för att förbättra vår service och för att förbättra din användarupplevelse, till exempel för att visa dig den mest relevanta informationen när du återvänder till vår webbplats.

När vi använder cookies behandlar vi vanligtvis inte någon information som identifierar en användare personligen. Genom att använda våra webbplatser samtycker du till att vi använder cookies. Du kan när som helst hantera användningen av cookies, inaktivera eller radera cookies via inställningarna i din webbläsare. Hjälpfunktionen i din webbläsare bör ge dig rätt information.

Mer information om hur du inaktiverar eller tar bort cookies finns nedan samt på https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/.

Vissa webbläsare har hjälpsamma cookie-guider:

· Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Dessutom tillhandahåller Google Analytics sina egna opt-out-alternativ:

När det gäller mobila enheter kan det vara nödvändigt att läsa enhetens bruksanvisning för att hantera cookies på ett effektivt sätt. Begränsning av cookies kan ha en inverkan på funktionaliteten på våra webbplatser.

DE OLIKA TYPERNA AV COOKIES
Vi kan använda cookies för olika ändamål och med olika funktioner.

Viktiga cookies är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera effektivt. De bidrar till att göra våra webbplatser användbara genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på våra webbplatser. Cookies av denna typ kan också användas för att skydda och påskynda våra webbplatser av säkerhetsskäl och för att identifiera våra betrodda besökare. De kan filtrera robotar och skilja dem från legitima användare, vilket förhindrar alla former av skräppost på våra webbplatser.

Preferenscookies gör det möjligt för våra webbplatser att komma ihåg information som ändrar hur våra webbplatser beter sig eller ser ut. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har bett om.

Analyscookies analyserar information om hur våra webbplatser används. Analyscookies kan behandla information om antalet besökare på våra webbplatser, varifrån besökare på våra webbplatser kommer, vilka sidor de besöker, scrollaktiviteter, nedladdningar, information om användaragenter, tid som spenderas på våra webbplatser och ungefärlig geografisk lokalisering av en enhet som du använder för att komma åt våra webbplatser. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter som hjälper oss att förbättra våra webbplatser.

Om vi tillåter andra att använda cookies via våra webbplatser och/eller appar kallas dessa cookies för "tredjepartscookies".

Nedan finns mer information om de vanligaste cookies som vi använder, hur de används och hur länge de kommer att lagras på din dator eller enhet.

Våra vanligaste cookies är:

Cookie

Beskrivning

KAX_P - Placerad av GDC

Detta är en förstapartscookie som ger oss information om hur besökare hittar våra webbplatser (t.ex. om de klickade på ett sökresultat från Google, en annons eller skrev in någon av våra webbplatsadresser i sin webbläsare). Denna cookie lagras i 1 månad.

Google Analytics - Placerad av Google

Denna tredjepartscookie ger oss information om din användning av webbplatsen, inklusive varifrån webbplatsen nås, tidpunkt för besöket, visade sidor osv. Denna cookie lagras i 2 år.

Google AdWords - Placeras av Google

Denna tredjepartscookie gör det möjligt för oss att marknadsföra vår webbplats med hjälp av Google AdWords-kampanjer. Denna cookie lagras i 2 år.

Cookies från Google

_ga - Google-cookie som används för att identifiera användare och som upphör att gälla efter 2 år.

_gid - Google-cookie som används för att identifiera användare och som upphör att gälla efter 24 timmar.

_gasessionid - Placerad av Google. Används för att knyta användaraktivitet till ett specifikt tidsfönster.

_gaclientid - Placeras av Google. Unik identifierare för ett webbläsar-enhetspar som hjälper Google Analytics att länka användaråtgärder på en webbplats.

_utmzz - Placerad av Google. Används för att spåra varifrån besökare kommer.

Microsofts cookies

Microsoft Clarity. Placerad av Microsoft. Används för att spåra hur användare interagerar med en webbplats.

MMID - Placerad av Microsoft Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser.

KTag Cookies (vårt interna spårningssystem)

g_uuid - KTag användar-ID. Placeras av gambling.com-gruppen och används för att tilldela en anonym identifierare till varje användare så att vi kan skräddarsy innehåll efter dina preferenser.

g_sid - KTag-sessions-ID. Placerad av gambling.com-gruppen och används för att tilldela en anonym session till varje användare så att vi kan spåra vilka annonser som fungerar bäst.

Optin Monster Cookies

Placerad av Optin Monster. Används för att spåra användarinteraktioner med AB-tester.

Anpassade cookies

SekretessModalBesökt. Placerad av gambling.com. Används för att spåra om användare interagerat med en modell för att undvika att visa den två gånger.

Hotjar - Placerad av Hotjar

Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att mäta och observera användarnas beteende på våra webbplatser utan koppling till personlig information.

Outbrain

Denna tredjepartscookie gör det möjligt för oss att skräddarsy innehåll baserat på tittarnas preferenser. Denna cookie lagras i 10 månader.

Viafoura

Denna tredjepartscookie gör det möjligt för oss att skapa interaktiva funktioner för våra användare på vissa av våra webbplatser och den gör att du kan logga in för att kunna skriva en kommentar, gilla en kommentar, följa en användare eller en konversation osv.

Cloudflare - Placeras av Cloudfare.

Denna cookie är absolut nödvändig för Cloudflares säkerhetsfunktioner och kan inte stängas av. Den motsvarar inte något användar-ID i din webbapplikation och lagrar inte någon personligt identifierbar information. Denna cookie lagras i 12 månader.

Vizibl

Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta hur effektiv en reklamkampanj är. Denna cookie lagras på obestämd tid.

Anpassade målgrupper på Facebook

Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina handlingar på webbplatsen. Denna cookie lagras i 180 dagar. Vi kan använda Facebooks anpassade målgrupper för att leverera annonser till e-postprenumeranter baserat på e-postadresser som vi har samlat in. Mer information om Facebook-annonsering finns här . För att lära dig hur du väljer bort Facebook-annonsering, besök här .

PushEngage

Denna cookie används för att skicka meddelanden som är relevanta för dig baserat på dina intressen, efter att du har prenumererat på att få meddelanden från GDC. De används också för att skicka meddelanden baserat på din geografiska position. För instruktioner om hur du avregistrerar dig från att ta emot meddelanden, besök här .

Kohort - ID

Denna cookie används för att kategorisera användaren i en grupp baserat på deras enhet så att vi kan skräddarsy bättre erbjudanden för dig.

Criteo

Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta hur effektiv en reklamkampanj är. Denna cookie lagras på obestämd tid. Om du vill välja bort vår tjänst för alla webbläsare som vi har kunnat länka till cookie-ID för din nuvarande webbläsare, se opt out-modulen som ingår i avsnittet "Användarval" här . Om du bara vill välja bort din nuvarande webbläsare avmarkerar du rutan.

ALGOLIA

Denna cookie används för att söka efter analyser och preferenser. Denna cookie lagras i 6 månader.

op_list_region_us

Denna cookie används för att lagra ett register över användarnas föredragna amerikanska stat. Denna cookie upphör att gälla när användarsessionen avslutas.

__gads

Google Advertising-cookie, upphör att gälla efter 13 månader.

__gpi

Google Advertising-cookie, upphör att gälla efter 13 månader.

__qca:

Quantcast Digital Advertising-cookie för att lagra och spåra målgruppsräckvidd, upphör att gälla efter 13 månader.

_cc_id

Lotames cookie för digital marknadsföring, upphör att gälla efter 270 dagar.

_fbp

Facebook Pixel-cookie, upphör att gälla efter 3 månader.

_gcl_au

Cookie för Google Analytics och annonsering, upphör att gälla efter 90 dagar.

_uetsid

Cookie för Bing Advertising, upphör att gälla efter 1 dag.

annons

Används för att spåra eventuella hänvisningar (t.ex. rotowire.com/try), begränsat till den sessionen.

Cookie

Cookies för digital marknadsföring, upphör att gälla efter 28 dagar.

cto_bidid

Criteo Advertising-cookie, upphör att gälla efter 13 månader.

cto_bundle

Criteo Advertising-cookie, upphör att gälla efter 13 månader.

panoramaId_utgång

Lotames cookie för digital marknadsföring, upphör att gälla efter 7 dagar.

panoramaId

Lotames cookie för digital marknadsföring, upphör att gälla efter 7 dagar.

panoramaIdTyp

Lotames cookie för digital marknadsföring, upphör att gälla efter 7 dagar.

PHPSESSID

Det unika sessions-ID:t för en inloggad användare, upphör att gälla efter 1 år.

RW_addons

Används i prenumerationsprocessen för att spåra om en prenumerant köpt ett valfritt tillägg (t.ex. en tidning), begränsat till den sessionen.

RW_kupong

Används för att lösa in koder för särskilda prenumerationserbjudanden, begränsat till den sessionen.

RW_orderTotal

Används i prenumerationsprocessen för att visa ändringar i orderns totala värde, upphör att gälla efter 1 år.

RW_viewedSubChoices

Impression-cookie som används för att spåra konverteringar, begränsad till den sessionen.

rwbaseballmyleague

Användarens föredragna liga i MyLeagues-funktionen, begränsad till den sessionen.

rwbasketbollmyleague

Användarens föredragna liga i MyLeagues-funktionen, begränsad till den sessionen.

RWCFBrankings

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida College Football Rankings, upphör att gälla efter 6 månader.

RWDefvsPos90Statistik

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida Soccer Defense vs Position (Per 90 Minutes), upphör att gälla efter 6 månader.

RWDefvsPosTotStats

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida Soccer Defense vs Position, upphör att gälla efter 6 månader.

rwfootballmyleague

Användarens föredragna liga i MyLeagues-funktionen, begränsad till den sessionen.

rwhockeyleague

Användarens föredragna liga i MyLeagues-funktionen, begränsad till den sessionen.

rwlanding

Används för att dirigera en användare tillbaka till vad de tittade på efter inloggningen, upphör att gälla efter 1 dag.

rwmlbH2HP Poäng

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida MLB Rankings, upphör att gälla efter 6 månader.

rwmlbH2HRoto

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida MLB Rankings, upphör att gälla efter 6 månader.

rwmlbPoäng

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida MLB Rankings, upphör att gälla efter 6 månader.

RWMLBPositionEligibility

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida MLB Games Played By Position, upphör att gälla efter 6 månader.

RWMLBProjicerad

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida MLB Projected Starters, upphör att gälla efter 6 månader.

rwmlbRoto

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida MLB Rankings, upphör att gälla efter 6 månader.

rwnbaH2HP Poäng

Används för att bevara en användares preferenser på våra Basketball Rankings-sidor, upphör att gälla efter 6 månader.

rwnbaH2HRoto

Används för att bevara en användares preferenser på våra Basketball Rankings-sidor, upphör att gälla efter 6 månader.

rwnbaPoints

Används för att bevara en användares preferenser på våra Basketball Rankings-sidor, upphör att gälla efter 6 månader.

rwnbaRoto

Används för att bevara en användares preferenser på våra Basketball Rankings-sidor, upphör att gälla efter 6 månader.

RWNFLrankings

Bevarar en användares NFL-poäng och rosterpreferenser på sidorna Auktionsvärden och Rankningar, upphör att gälla efter 6 månader.

rwnhlPts

Bevarar en användares NHL-poäng och rosterpreferenser på sidorna Auktionsvärden och Rankningar, upphör att gälla efter 6 månader.

rwnhlRoto

Bevarar en användares NHL-poäng och rosterpreferenser på sidorna Auktionsvärden och Rankningar, upphör att gälla efter 6 månader.

RWPlayerPer90Statistik

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida med statistik över fotbollsspelare (per 90 minuter), upphör att gälla efter 6 månader.

RWPlayerStatistik

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida Soccer Player Stats, upphör att gälla efter 6 månader.

RWPrizePicksProjektioner

Minns en användares favoritsporter på vår Prize Picks-sida, upphör att gälla efter 6 månader.

rwsoccermyleague

Användarens föredragna liga i MyLeagues-funktionen, begränsad till den sessionen.

RWSOCrankings

Bevarar en användares inställningar för fotbollspoäng och laguppställning på sidorna Veckorankningar och Säsongsrankningar, upphör att gälla efter 6 månader.

RWTeamStatistik

Används för att bevara en användares preferenser på vår sida Soccer Team Stats, upphör att gälla efter 6 månader.

.33across.com

33Across plattform levererar programmatiska intäkter från video- och displayannonser till publicister på olika enheter.

.adform.net

Adform är en annonsplattform.

.amazon-adsystem.com

Amazon Ad System är en onlineannonseringstjänst som visar annonser i Amazons nätverk.

.colossusssp.com

Colossus SSP är en anpassad plattform för leverantörssidan som levererar en mångsidig marknadsplats, vilket gör det möjligt för varumärken i alla storlekar att nå ut till mångkulturella och allmänna målgrupper.

.connextra.com

Connextra är spelbranschens främsta adserver och levererar livepriser och meddelanden till dynamiskt uppbyggda onlineannonser.

.creativecdn.com

RTB House är ett globalt företag som tillhandahåller AI-baserad reklam- och marknadsföringsteknik för stora varumärken och byråer över hela världen.

.crwdcntrl.net

Crwdcntrl.net ägs av Lotame Solutions Inc. "Plattform för datahantering: Lotame licensierar sin programvara Data Management Platform till onlinepublicister, marknadsförare, byråer och andra företag för att de ska kunna samla in, organisera och aktivera data för sina marknadsföringssyften.

.id5-sync.com

ID5 driver en identitetsplattform för den digitala annonsbranschen som hjälper publicister att tjäna pengar på sina webbplatser och skydda sina användares integritet.

.mediago.io

MediaGo är en global AI-integrerad marknadsföringsplattform under varumärket Baidu Global som hjälper kunder att snabbt expandera på den globala marknaden och stärka sitt internationella inflytande.

.prebid.a-mo.net

Prebid Mobile är ett open source-bibliotek som tillhandahåller en helhetslösning för header bidding för utgivare av mobilappar.

.pub.nätverk

Tillhandahåller reklam eller reklamrelaterade tjänster såsom datainsamling, beteendeanalys eller retargeting.

.quantserve.com

quantserve.com är en domän som används av Quantcast. Domänen används för reklam och analys.

.scorecardresearch.com

ScorecardResearch.com är en domän som ägs av Full Circle Studies, ett marknadsundersökningsföretag som är en del av Comscore, Inc. Comscore är ett medieanalys- och mätföretag som tillhandahåller marknadsföringsdata, analyser och digitala marknadsundersökningar till sina kunder.

adnxs.com

Adnxs.com drivs av AppNexus, ett företag som tillhandahåller teknik, data och analyser för att hjälpa företag att köpa och sälja displayannonsering online.

bidswitch

BidSwitch ger omedelbar och sömlös realtidsåtkomst för partners inom utbud och efterfrågan i alla medietyper (display, mobil, video, native, etc.)

dotomi

Dotomi tillhandahåller Personalized Media displayannonsering som dynamiskt anpassas i realtid på användar- och impressionsnivå.

justpremium

Justpremium erbjuder programmatiskt köp och försäljning av annonsutrymme på nätet med realtidsteknik.

openx

OpenX är ledande inom programmatisk annonsering och bidrar till monetisering och annonsintäkter för publicister.

Quantserve

quantserve.com är en domän som används av Quantcast. Domänen används för reklam och analys.

Sonobi

Sonobi är ett konsumentinriktat teknikföretag som tillhandahåller en mediemarknadsplats för annonsörer.

Observera att våra annonsörer också kan använda cookies på sina webbplatser, och vi har ingen kontroll över sådan användning.

Om du har några frågor om denna policy eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss på [email protected].

Vi kommer att besvara alla legitima förfrågningar omgående och, under alla omständigheter, inom de tidsramar som föreskrivs i tillämplig lag. I allmänhet måste vi svara på förfrågningar inom en månad från mottagandet av begäran. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy från tid till annan. Du kan alltid hitta en uppdaterad version av denna policy på våra webbplatser.

Denna policy uppdaterades den 31 augusti 2023.