Brukervilkår

I den hendelsen av at det finnes en uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen av vilkårene for bruk og den norske versjonen, skal den engelske versjonen ALLTID anses som å være den korrekte og gjeldende. Du finner den engelske versjonen etter den norske, se nedenfor.

1. Introduksjon

GDC Media Limited ("GDC") og alle andre enheter som kontrolleres av, eller er affiliert, eller er under normalt samarbeid med GDC er fra nå av kollektivt referert til som "vi," "oss" eller "vår".

Vennligst les disse brukervilkårene nøye før du bruker noen av GDC sine sider. Ved å bruke en GDC side, gir du ditt samtykke til disse brukervilkårene. Hvis du ikke er enig i disse brukervilkårene, kan du ikke bruke GDC sine sider. Vi reserverer rettigheten, på vår diskresjon, til å forandre, endre, legge ved, eller slette deler av disse vilkårene når som helst i følge prosedyrene som er utlyst i avsnitt 15, merket "Tillegg og Forandringer".

2. Behandling

Du erkjenner at disse brukervilkårene støttes av rimelige motytelser, og mottak og dekkelse er herved anerkjent. Uten å begrense det foregående, erkjenner du at slike vurderinger omfatter, uten begrensning, ditt bruk av GDC nettsider samt mottakelse av data, materiell, og informasjon som er tilgjengelig på eller gjennom GDC nettsider, muligheten for vår vurdering, bruk, og/eller visning av dine søk (som er definert i avsnitt 4 merket "Innleveringer"), og muligheten for publisering og promotering av vår gjennomgang, bruk, eller visning av dine søk.

3. Restriksjoner for bruk av materiale

All informasjon, innhold, og material på GDC nettsider er vår opphavsrett beskyttede eiendom, eller opphavsrettsbeskyttet eiendom av vår lisensgivere eller lisenstakere. Alle varemerker, tjenestemerker, varenavn, og vareomslag eies av oss og/eller våre lisensgivere eller lisenstakere. Ingen informasjon, innhold, eller materiale fra noen GDC nettsider eller andre nettsider som eies, drives, lisensieres, eller kontrolleres av oss får kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, legges ut, overføres, eller distribueres på noen måte, bortsett fra at du kan laste ned en kopi av informasjonen, innholdet, eller materialet på en enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersielt hjemmebruk, forutsatt at (a) du beholder alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter, (b) du ikke gjør noen forandringer av informasjon, innhold, eller materiell, (c) du ikke bruker informasjonen, innholdet, eller materialet på en måte som antyder en forbindelse med noen av våre produkter, tjenester, eller merker, og (d) du ikke laster ned informasjon, innhold, eller materiale for å unngå fremtidige nedlastninger fra noen GDC nettsider. Bruken av informasjon, innhold, eller materiale fra en GDC nettside på noen annen nettside eller datamiljø er forbudt.

GDC nettsidene er kun for personlig bruk. Du får ikke bruke GDC nettsidene for kommersielt formål eller på noen måte som er ulovlig, eller gjør skade på oss eller noen annen person eller enhet, som fastsettes i vår diskresjon.

4. Innleveringer

Hvis du bevisst eller ubevisst sender oss uoppfordret innleveringer, eller gjennom funksjoner eller aktiviteter på noen GDC nettside (inkludert, men ikke begrenset til, spill, konkurranser, kampanjer, og offentlige forum (definert nedenfor i avsnitt 6 merket "OFFENTLIGE FORUM OG KOMMUNIKASJON")), du sender, legger opp, eller på noen annen måte sender oss informasjon, innhold, eller materiale, inkludert, uten begrensning, data, tekst, meldinger, filer, bilder, fotografier, videoer, audiovisuelle verk, musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster), lydopptak, innlegg, din og/eller andre personers navn, likheter, stemmer, brukernavn, profiler, handlinger, opptredener, forestillinger, og/eller annen biografisk informasjon eller materiale, nettsider og andre materialer (samlet kalt "brukergenerert innhold") gjennom slike funksjoner eller aktiviteter (som brukergenerert innhold, sammen med uønsket innleveringer, "Innleveringer"), vi (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere) skal ha rett til ubegrenset bruk av slike oppføringer for ethvert formål, kommersielle eller andre, uten krav om noen tillatelse fra eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet. Hvis det finnes noen tvil eller tvetydighet om hvorvidt noen brukergenerert innhold utgjør in innlevering, skal slike brukergenerert innhold anses for å være en Innlevering. Ingen materiale skal være underlagt taushetsplikt fra vår side og vi skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller avsløring av noen oppføringer. Uten å begrense det foregående, gir du herved oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere), uten krav om tillatelse fra eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet, en vedvarende, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar global lisens til å bruke, gjenbruke, reprodusere, vise, stille ut, distribuere, re-distribuere, kopiere, varte, lagre, cache, arkivere, indeksere, kategorisere, kommentere, broadcaste, streame, redigere, endre, modifisere, tilpasse, oversette, lage avledende verker basert på og offentlig fremføre slike oppføringer, helt eller delvis, i alle medieformater og kanaler kjent nå eller heretter utviklet (inkludert, uten begrensning, på GDC nettsider og på tredjeparts nettsider) for alle formål, inkludert, uten begrensning, nyheter, reklame, promotering, markedsføring, handel, eller kommersielle formål, uten ytterligere forvarsler til deg og med eller uten henvisning (den "Innsendt lisens"). I den grad oppføringer skrevet av deg inneholder originale sanger og opptak, representerer du herved at du er medlem av ASCAP, BMI, SESAC, eller annen gjeldende rettighetssamfunn og at alle musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster) som finnes i slike oppføringer er tilgjengelig for lisensiering for oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere) direkte fra slike samfunn. Uavhengig av det foregående, uavhengig av om du er medlem av en hvilken som helst rettighetssamfunn, gir du herved oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere) en vedvarende, ikke-eksklusiv og ugjenkallelig lisens til å offentlig fremføre hver musikalsk komposisjon (inkludert sangtekster) som finnes i slike oppføringer. I den grad vi etterspør oppføringer gjennom funksjoner eller aktiviteter på GDC nettsider (inkludert, men ikke begrenset til, spill, konkurranser, kampanjer, og offentlig forum (definert nedenfor i avsnitt "OFFENTLIGE FORUM OG KOMMUNIKASJON" som krever bruk av våre opphavsrettsbeskyttede verker (helt eller delvis), gir vi deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lage avledede verker ved hjelp av våre opphavsrettsbeskyttede verker (helt eller delvis); forutsatt at en slik lisens skal være betinget din tildeling av alle rettigheter i det arbeidet du lager for oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere). Hvis slike rettigheter ikke er knyttet til oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere), blir din lisens til å lage verker med hjelp av våre opphavsrettbeskyttede materiale (helt eller delvis) ugyldig. Du godtar denne overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler og oppgaver uansett om dine oppføringer brukes av oss.

Du utnevner herved oss som din agent med fullmakt til å inngå og gjennomføre ethvert dokument og/eller utføre enhver handling vi finner hensiktsmessig for å bekrefte overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger, og bortfall som er beskrevet i disse vilkårene for bruk.

Du godtar at enhver oppføring du legger ikke blir gjort i fortrolighet eller tillit og at ingen konfidensiell eller finansmessig relasjon er tiltenkt eller opprettet mellom deg og oss på noen måte. I den grad noen "moralske rettigheter", "sekundære rettigheter" eller liknende rettigheter i eller til Innleveringen eksisterer og ikke utelukkende eies av oss, er du enig om ikke å håndheve slike rettigheter på oss eller våre lisensinnehavere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere, og du skal anskaffe samme avtale om ikke å håndheve fra noen som kan ha slike rettigheter.

. Uten å begrense omfanget av oppføring lisens eller eventuell fremtidig overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger, og bortfall du kan gjøre med hensyn til partnere, bekrefter du herved enhver tidligere overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger, og bortfall av deg med hensyn til oppføringer du har lagt ut hos oss

5. Registrering Informasjon og Sikkerhet

Du samtykker i å gi, vedlikeholde, og oppdatere sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du blir bedt av våre registeringsprosesser ("registeringsdata"). Hvis du oppgir informasjon som ikke tilfredsstiller denne bestemmelsen, eller vi har rimelig grunn til å mistenke så mye, har vi rett til å suspendere eller avslutte din konto og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av GDC nettsiden (eller deler av denne).

Du godtar også å varsle oss ved hjelp av skjemaet som ligger undervår bedriftsinformasjonom uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord, eller annen kontoinformasjon, eller andre brudd på sikkerheten som du blir klar over som involverer eller er relatert til GDC nettsider. I tillegg samtykker du til å avslutte kontoen din på slutten av hver økt.

Vi tar eksplisitt forbehold om eventuelle og alle tap og skader som følge av din unnlatelse av å overholde denne delen.

6. Offentlige Forum og Kommunikasjon

"Offentlige Forum" betyr et område, side, eller funksjon som tilbys som en del av en GDC nettside som lar brukere eller besøkende av annen GDC nettsider (a) til å sende inn, poste, vise og/eller se på Brukergenerert Innhold og/eller (b) til å kommunisere, dele, eller bytte Brukergenerert Innhold med andre GDC brukere, besøkende og medlemmer av allmennheten, inkludert, uten begrensning, et chatteområde, oppslagstavle, instant messaging, mobil meldinger, sosiale mediemiljøer, profilside, samtaleside, og epostfunksjon.

Du erkjenner at alt du sender til en GDC side ved hjelp av offentlig forum kan bli rutet gjennom våre servere, serverne til en eller flere tredjeparter på våre vegne og på internett, og kan sees på internett av allmennheten og derfor har du ingen forventning om personvern med hensyn til en slik oppføring. Du erkjenner at offentlige forum og funksjoner som tilbys er for offentlig og ikke privat kommunikasjon. Vi kan ikke garantere sikkerheten for informasjon du oppgir gjennom noen av disse mediene: du gjør alle slike offentliggjøringer er på egen risiko.

Du er og skal forbli ansvarlig for Brukergenerert Innhold som sendes og /eller legges inn under ditt brukernavn eller på noen annen måte av deg på noen Offentlige Forum og for konsekvensene av å legge ut og publisere samme. Du erkjenner at bruker av Brukergenerert Innhold publisert på et Offentlig Forum skjer på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlige for, og vi godkjenner ikke, meninger, råd, eller anbefalinger lagt ut eller sendt av brukere i noen offentlig forum og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forbindelse med dette.

Vi forbeholder oss retten til skjerme, avvise innlegg, fjerne, eller redigere Brukergenerert Innhold når som helst og for enhver eller ingen grunn i vår absolutte og eget godtfinnende uten forvarsel. Hvis vi velger å skjerme Brukergenerert Innhold, kan det være en forsinkelse i publisering av slikt innhold i et offentlig forum for å tillate en evalueringsprosess. Hvis vi har spørsmål om ditt Brukergenererte Innhold, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, kan vi kontakte deg for ytterligere informasjon, inkludert, for eksempel, for å verifisere at du eier opphavsretten eller på annen måte har fått tillatelse til å publisere materialet.

Når man deltar i et offentlig forum, aldri anta at folk er som de sier de er, vet hva de sier de vet, eller er tilknyttet de som de sier de er tilknyttet. Informasjon hentet fra et Offentlig Forum kan være upålitelig, og det er ikke en god idé å ta noen handling, inkludert å handle eller gjøre noen investeringsbeslutninger, basert utelukkende eller i stor grad på informasjon du ikke kan bekrefte. Vi kan ikke være ansvarlig for nøyaktigheten av Brukergenerert Innhold som finnes på et Offentlig Forum, og vi kan ikke være ansvarlig for noen handel, investeringer, eller andre beslutninger eller handlinger som tas eller følger på grunnlag av slik informasjon eller innhold.

Din evne til å få tilgang til og lese Brukergenerert Innhold i et Offentlig Forum og/eller for å sende og/eller publisere Brukergenerert Innhold i et Offentlig Forum kan være underlagt visse aldersgrenser og/eller relaterte prosedyrer som vi han revurdere når som helst og uansett årsak. Alle slike aldersbegrensninger og prosedyrer vil bli lagt ut i Offentlige Forum, når det er aktuelt.

7. Husregler

Følgende er en liste over husregler som gjelder for GDC nettsider. Ved å bruke GDC nettsider, samtykker du i at:

Vi kan ikke og vil ikke garantere at andre brukere er eller vil bli i samsvar med de foregående husregler eller andre bestemmelser i disse vilkårene for bruk, og i forholdet mellom deg og oss, antar du herved all risiko for skade eller skade som følge av slik manglende etterlevelse.

I den grad noen funksjon på en GDC nettside krever at du sender inn din epostaddresse eller mobilnummer for å sende et kort, e-post eller melding, må du, og samtykker du, herved til å oppgi din faktiske epostadresse eller mobilnummer. Enhver forretningsbruk, "re-mailing", eller søknad med et annet høyt volum er strengt forbudt. Du har ikke tillatelse til å sende kort, e-post, eller meldinger ved hjelp av et automatisert program. Elektroniske gratulasjonskort, e-post, og mobilmeldinger kan ikke inneholde upassende språk eller bilder eller opphavsrettsbekyttet materiale (uten samtykke fra rettighetsinnehaver) eller oppfordre til ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss retten til ikke å levere elektroniske gratulasjonskort, e-post, og mobilmeldinger som bryter disse retningslinjene.

8. Vår Rettighet til å fjerne Innehold

Vi forbeholder oss retten til, men fraskriver forpliktelser eller ansvar, til å gjerne alt Brukergenerert Innehold fra alle GDC nettsider som (a) bryter med disse vilkårene for bruk (inkludert, men ikke begrenset til, husregler), og (b) å overholde alle stevning, ordre eller på annen måte samarbeide med polititjenestemenn i forbindelse med identifisering av enhver bruker som anklages for å bruke en GDC side i strid med loven. Hvis vi finner hensiktsmessig i vår egen rett, forbeholder vi oss retten til å bevare en registering av en slik Brukergenerert innhold og gi hele eller deler av denne til polititjenestemenn.

9. Innhold knyttet til enhver GDC nettside

Du bør være klar over at når du er på en GDC side, kan du bli henvist til andre nettsider som er utenfor vår kontroll. Det finnes lenker til andre nettsider fra GDC nettsider som tar deg utenfor vår tjeneste. For eksempel, hvis du klikker på en banner-annonse eller et annet søkeresultat, kan klikket ta deg vekk fra det GDC nettsiden. Dette inkluderer lenker fra annonsører, sponsorer, og innholdspartnere som kan bruke vår logo(er) som en del av en co-branding forhold. Du erkjenner at når du klikker på en link som etterlater en GDC side, er nettstedet du lander på ikke kontrollert av oss og ulike brukervilkår og retningslinjer for personvern kan gjelde. Ved å klikke på lenker til andre nettsider, bekrefter du at vi ikke er ansvarlige for disse nettsidene. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere lenker fra tredjepartsnettsider til enhver GDC side, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det.

Vi gir ingen garantier vedrørende innholdet av nettsider oppført i noen av våre kataloger, Derfor kan vi ikke holdes ansvarlig for nøyaktighet, relevans, overholdelser av opphavsrett, lovlighet, eller anstendighet av materialet i områder oppført i søkeresultatene eller på annen måte er knyttet til en GDC nettside.

10. Ansvarsfraskrivelse

INFORMASJONEN, INNHOLDET, OG MATERIALET PÅ GDC NETTSIDER LEVERES "SOM DEN ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE. SÅ LANGT SOM TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, GIR VI INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I INFORMASJONEN, INNHOLDET OG MATERIALET PÅ GDC NETTSIDEN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUKERGENERERT INNHOLD), VIL VÆRE UAVBRYTT ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET OPP ELLER AT NOEN GDC NETTSIDE ELLER SERVERE SOM LAGER SLIK INFORMASJON, INNHOLD, ELLER MATERIALE ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VIDERE PÅTAR DU ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJONER ELLER KORREKSJONER. VI GARANTERER IKKE ELLER GIR NOEN UTTALELSER OM BRUKEN AV ELLER RESULTATET AV BRUK AV INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALE, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM FINNES PÅ ELLER TILBYS, GJORT TILGJENGELIG GJENNOM, ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER RELATERT TIL NOEN GDC SIDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUKERGENERERT INNHOLD, ELLER NOEN TREDJEPARTSNETTSTEDER ELLER TJENESTER KNYTTET TIL GDC NETTSIDER I FORHOLD TIL DERES RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET PÅLITELIGHET, SIKKERHET ELLER LIKNENDE. GJELDENDE LOV TILLATER IKKE UNNTAK AV INDIREKTE GARANTIER, SÅ DET OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for nøyaktighet, fullstendighet, eller tilgjengelighet av informasjon, innhold, og materiale funnet på nettsider som lenker til eller fra GDC sider. Vi kan ikke garantere at du blir fornøyd med noen produkter eller tjenester som du kjøper fra en tredjepartsnettside som linker til eller fra en GDC nettside eller tredjepartsinformasjon, innhold, eller materiale på våre nettsider (inkludert, uten begrensning til, Brukergenerert innhold i offentlig forum). Vi støtter ikke noen av varene, vi har heller ikke tatt noen skritt for å bekrefte nøyaktigheten, fullstendigheten, eller påliteligheten av, noe av informasjonen, innholdet, eller materialet som finnes på en tredjepartsnettside. Vi gjør ingen garantier med hensyn til sikkerheten til informasjon, innhold, eller materiale (inkludert, men ikke begrenset til, kredittkort og annen personlig informasjon) du kan bli bedt om å gi til noen tredjepart. Du gir herved avkall på eventuelle krav fra oss med hensyn til informasjon, innhold, og materiale på våre nettsider, og all informasjon, innhold, og materiale du gir til en slik tredjepartsnettside (inkludert, uten begrensning til, kredittkort og annen personlig informasjon). Vi oppfordrer deg til å gjøre de undersøkelser som du føler er nødvendig eller hensiktsmessig før du fortsetter med noen online eller offline transaksjon med noen av disse tredjepartene.

11. Erstatning

Du er fullt ansvarlig for å hemmeligholde ditt brukernavn, passord, og kontoen(e) din(e). Du samtykker herved i å erstatte, forsvare, og holde oss, våre lisensgivere, lisenstakere, distributører, agenter, representanter, og andre autoriserte brukere, og hver av de foregående enheters respektive forhandlere, distributører, tjenesteleverandører og leverandører, og alle de foregående enheters respektive ledere, direktører, eiere, ansatte, agenter, representanter, og stedfortredere (samlet, "Erstatningsberettigede parter") skadesløse fra og mot ethvert og alle tap, skader, ansvar, og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, oppgjørskostnader og eventuelle juridiske eller andre avgifter og utgifter for undersøkelser av eller forsvar mot handlinger eller varslede handlinger) i forbindelse med eventuelle krav som oppstår som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene for bruk eller grav som oppstår fra kontoen(e) din(e). Du skal gjøre ditt beste til å samarbeide med oss i forsvaret av ethvert krav. Vi forbeholder oss retten til, på vår egen bekostning, for å ansette egne rådgivere og påta oss det eksklusive forsvaret og kontroll over enhver sak som du ellers er erstatningsansvarlig for.

12. Begrensning av Ansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORSØMMELIGHET, SKAL VI VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, PERSONSKADE (INKLUDERT DØD) OG EIENDOMSKADE AV NOE SLAG, SOM SKYLDES (A) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NOEN GDC NETTSIDE ELLER INNHOLD, MATERIALER, ELLER FUNSKJONER PÅ SLIKE NETTSIDER, ELLER (B) OPPFØRSEL ELLER HANDLINGER, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, FRA NOEN BRUKER AV GDC NETTSIDE ELLER ANNEN PERSON ELLER ENHET, SELV OM VI HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDEN INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR OVENFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG GRUNNLAG FOR SØKSMÅL ENTEN PÅ KONTRAKT (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) ELLER ANNET VÆRE MER ENN BELØPET BETALT AV DEG, OM NOE, ELLER $100 USD (DEN SOM ER MINST) FOR TILGANG TIL ELLER DETAGELSE I ALLE AKTIVITETER KNYTTET TIL NOEN GDC SIDE.

VIDERE, IKKE NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI, VÅRE LISENSGIVERE OG LISENSTAKERE, ELLER NOEN AV DE NEVNTE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICE OG LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER HENDELSER SOM FØLGER DIREKTE ELLER INDIREKTE AV EN HANDLING AV FORCE MAJEURE ELLER ÅRSAKER UTOVER VÅR ELLER DERES BEGRENSNING, UTSTYR OG TEKNISKE FEIL, STRØMFEIL, ELLER SVINGNINGER, STREIK, OPPTØYER, SIVILE UROLIGHETER, MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT ELLER MATERIALER, NATURKATASTROFER, KRIG, STATELIGE HANDLINGER, BESTILLINGER AV INNENLANDSKE ELLER UTENLANDSKE DOMSTOLER, IKKE-YTELSE AV TREDJEPARTER, ELLER NOEN ÅRSAKER UTENFOR RIMELIG KONTROLL AV OSS ELLER VÅRE LISENSGIVERE ELLER LISENSHAVERE, ELLER NOEN AV DE NEVNTE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTER, OG LEVERANDØRER.

VIDERE GODTAR DU OG SAMTYKKER DU I AT VERKEN VI ELLER VÅRE LISENSGIVERE OG LISENSHAVERE, ELLER NOEN AV DE NEVNTE ENHETERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTELEVERANDØRER, ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIG FOR (A) OEN INKOMPATIBILITET MELLOM GDC NETTSIDER OG ANDRE SIDER, SERVICE, PROGRAMVARE, ELLER MASKINVARE, ELLER (B) EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER FEIL MAN KAN OPPLEVE VED OVENFØRINGER ELLER TRANSAKSJONER KNYTTET TIL GDC NETTSIDER PÅ EN NØYAKTIG ELLER RIMELIG TID.

BEGRENSNINGENE, UNNTAKENE, OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE DELEN OG ANDRE STEDER I DISSE BRUKERVILKÅRENE GJELDER I DEN GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV.

DET KAN VÆRE AT GJELDENDE LOV IKKE TILLATER BEGRENSNING, UTELATELSE, ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR VISSE BESTEMMELSER I VILKÅR FOR BRUK, SÅ SLIKE UTELUKKELSER, BEGRENSNINGER ELLER PRESISERINGER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

13. Jurisdiksjon og spørsmål om plass

Du samtykker i at enhver handling ved lov eller i egenkapital som følge av eller i forbindelse med disse brukervilkårene skal lagres, og at plassen ordentlig ligger bare i domstolene ved de Britiske Jomfruøyene, og du samtykker herved og sender til den personlige jurisdiksjonen av slike domstoler for det formål ved søksmål av en slik sak. Vi gir ingen garantier for at informasjon, innhold, eller materiale på noen GDC nettsider er passende eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. De som velger å få tilgang til en GDC nettside gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende lokale lover.

14. Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget diskresjon, til å endre, modifisere, legge til, eller slette deler av disse brukervilkårene når som helst uten forvarsel, og det er ditt ansvar for å gå igjennom disse brukervilkår for å sjekke eventuelle endringer. Ditt bruk av enhver GDC nettside etter endring av disse brukervilkårene vil betegne og utgjør ditt samtykke til og aksept av slike reviderte vilkår for bruk.

15. Avslutning

Disse vilkårene for bruk er effektive til den sier opp av deg eller oss. Du kan si opp disse bruksvilkårene når som helst ved å avslutte bruken av alle GDC nettsider og ødelegge alle materialer hentet fra noen og alle slike nettsider og all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner av disse, enten gjort under disse vilkårene for bruk eller på annen måte.

Vi kan umiddelbart avslutte disse bruksvilkårene med hensyn til deg (inkludert din adgang til enhver og alle GDC nettsider) uten grunn og uten advarsel til deg eller vår egen diskresjon. Ved oppsigelse må du slutte å bruke alle GDC nettsider og ødelegge all materiale hentet fra slike nettsider og alle kopier av disse, enten gjort under disse vilkårene for bruk eller på annen måte.

Vi har vedtatt og iverksatt en politikk som sørger for oppsigelsen, i relevante omstendigheter, av brukere som gjentatte ganger bryter med opphavsretten.

De bestemmelsene i disse bruksvilkårene, som i sin natur skal overleve oppsigelse av disse bruksvilkårene, skal så overleve en slik avslutning.

16. Alminnelige bestemmelser

Disse vilkårene for bruk skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten New York og lovene i USA, uten av det tas hensyn til noen prinsipper om lov konflikter, Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene skal være ulovlig, ugyldig, eller på annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses som atskilt fra disse vilkårene for bruk, og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene. Ingen frafallelse av en bestemmelse i disse vilkårene for bruk av oss skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slik bestemmelse eller andre bestemmelser, og vår manglende evne til å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelse. DU ER ENIG I AT NOEN SØKSMÅL SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL GDC OMRÅDET MÅ STARTE INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT SØKSMÅL PÅLØPER; ELLERS, SKAL SLIKT SØKSMÅL PERMANENT SPERRES.

17. Innkalling og forbeholdning av krenkelse av opphavsrett

Vi kan melde brudd på opphavsretten til våre brukere ved hjelp av et generelt varsel på enhver GDC nettside, elektronisk post til en brukers epostadresse i våre arkiver, eller skriftlig kommunikasjon sendt med førsteklasses post til en brukers fysiske adresse i våre registre. Hvis du mottar et sligs varsel, kan du gi skriftlig innsigelse til den utpekte agenten i den opprinnelige meldingen som inneholder informasjonen nedenfor. For å være effektiv, må motkravet være en skriftlig kommunikasjon som inkluderer det følgende:

18. Språkversjoner

I tilfelle det foreligger et avvik mellom den engelskspråklige versjonen av denne policyen og alle andre språkversjoner, vil den engelskspråklige versjonen anses som korrekt.

English and Legally Binding Version:

1. Introduction

GDC Media Limited ("GDC") and any and all entities that are controlled by, or are affiliated or under common control with GDC are collectively referred to herein as "we," "us" or "our".

Please read these terms of use carefully prior to using any GDC site. By using any GDC site, you signify your agreement to these terms of use. If you do not agree to these terms of use, you may not use the GDC sites. We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify, add or delete portions of these terms of use at any time in accordance with the procedures set forth below in section 15 labeled "Amendment".

2. Consideration

You acknowledge that these terms of use are supported by reasonable and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged. Without limiting the foregoing, you acknowledge that such consideration includes, without limitation, your use of the GDC Sites and receipt of data, materials and information available at or through the GDC Sites, the possibility of our review, use or display of your Submissions (as defined below in section 4 labeled "Submissions"), and the possibility of publicity and promotion from our review, use or display of your Submissions.

3. Restrictions on use of Material

All information, content and materials contained on GDC Sites are our copyrighted property or the copyrighted property of our licensors or licensees. All trademarks, service marks, trade names, and trade dress are proprietary to us and/or our licensors or licensees. No information, content or material from any GDC Site or any Internet site owned, operated, licensed, or controlled by us may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way, except that you may download one copy of the information, content or materials on any single computer for your personal, noncommercial home use only, provided that (a) you keep intact all copyright and other proprietary notices, (b) you make no modifications to the information, content or materials, (c) you do not use the information, content or materials in a manner that suggests an association with any of our products, services or brands, and (d) you do not download information, content or materials so as to avoid future downloads from any GDC Site. The use of any information, content or materials on a GDC Site on any other Web site or computer environment is prohibited.

The GDC Sites are only for your personal use. You may not use the GDC Sites for commercial purposes or in any way that is unlawful, or harms us or any other person or entity, as determined in our sole discretion.

4. Submissions

If you intentionally or unintentionally send us unsolicited submissions, or through features or activities on any GDC Site (including, without limitation, games, sweepstakes, contests, promotions and Public Forums (defined below in section 6 labeled "PUBLIC FORUMS AND COMMUNICATION")), you submit, post or otherwise send us any information, content or materials including, without limitation, data, text, messages, files, images, photographs, videos, audiovisual works, musical compositions (including lyrics), sound recordings, postings, your and/or other persons' names, likenesses, voices, usernames, profiles, actions, appearances, performances and/or other biographical information or material, and any other materials, as well as links to data, text, files, images, photographs, videos, audiovisual works, musical compositions (including lyrics), sound recordings, postings, your and/or other persons' names, likenesses, voices, usernames, profiles, actions, appearances, performances and other biographical information or material, web pages and any other materials (collectively, "User-Generated Content") through such features or activities (such User-Generated Content, together with unsolicited submissions, the "Submissions"), we (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users)shall be entitled to unrestricted use of such Submissions for any purpose whatsoever, commercial or otherwise, without the requirement of any permission from or payment to you or to any other person or entity. If there exists any doubt or ambiguity about whether any User-Generated Content constitutes a Submission, such User-Generated Content shall be conclusively deemed to be a Submission. No Submission shall be subject to any obligation of confidentiality on our part and we shall not be liable for any use or disclosure of any Submission. Without limiting the foregoing, you hereby grant us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users), without the requirement of any permission from or payment to you or to any other person or entity, a perpetual, non-exclusive, irrevocable, fully-paid, royalty-free, sub-licensable and transferable worldwide license to use, re-use, reproduce, transmit, print, publish, display, exhibit, distribute, re-distribute, copy, host, store, cache, archive, index, categorize, comment on, broadcast, stream, edit, alter, modify, adapt, translate, create derivative works based upon and publicly perform such Submissions, in whole or in part, in all media formats and channels now known or hereafter devised (including, without limitation, on GDC Sites and on third party web sites) for any and all purposes including, without limitation, news, advertising, promotional, marketing, publicity, trade or commercial purposes, all without further notice to you and with or without attribution (the "Submissions License"). To the extent that any Submissions submitted by you contain original songs or recordings, you hereby represent that you are a member of ASCAP, BMI, SESAC or any other applicable performing rights society and that all musical compositions (including lyrics) contained in such Submissions are available for licensing to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users) directly from such societies. Notwithstanding the foregoing, regardless of whether you are a member of any performing rights society, you hereby grant us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users) a perpetual, non-exclusive and irrevocable license to publicly perform each and every musical composition (including lyrics) contained in such Submissions. To the extent that we solicit Submissions through features or activities on GDC Sites (including, without limitation, games, sweepstakes, contests, promotions and Public Forums (defined below in section 6 labeled "PUBLIC FORUMS AND COMMUNICATION")) that require the use of our copyrighted works (in whole or in part), we hereby grant you a non-exclusive license to create a derivative work using our copyrighted works (in whole or in part); provided however, that such license shall be conditioned upon your assignment of all rights in the work you create to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users). If such rights are not assigned to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users), your license to create material using our copyrighted works (in whole or in part) shall be null and void. You agree to the foregoing grant of rights, consents, agreements and assignments whether or not your Submissions are used by us.

You hereby appoint us as your agent with full power to enter into and execute any document and/or do any act we may consider appropriate to confirm the grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers set forth in these terms of use.

You agree that any Submissions you make are not being made in confidence or trust and that no confidential or fiduciary relationship is intended or created between you and us in any way. To the extent any "moral rights," "ancillary rights," or similar rights in or to the Submissions exist and are not exclusively owned by us, you agree not to enforce any such rights as to us or our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, and you shall procure the same agreement not to enforce from any others who may possess such rights.

Without limiting the scope of the Submissions License or any future grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers you may make with respect to Submissions, you hereby ratify any prior grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers made by you with respect to Submissions submitted by you to us.

5. Registration Information and Security

You agree to provide, maintain and update true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by our registration processes (the "Registration Data"). If you provide any information that does not satisfy this provision, or we have reasonable grounds to suspect as much, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of any GDC Site (or any portion thereof).

You also agree (a) to promptly notify us using the form located at the corporate pages of any unauthorized use of your username, password, other account information, or any other breach of security that you become aware of involving or relating to any GDC Site. In addition, you agree to exit from your account at the end of each session.

We explicitly disclaim liability for any and all losses and damages arising from your failure to comply with this section.

6. Public Forums and Communication

"Public Forum" means an area, site or feature offered as part of any GDC Site that enables users or visitors of any GDC Site (a) to submit, post, display and/or view User-Generated Content and/or (b) to communicate, share or exchange User-Generated Content with other GDC Site users, visitors and members of the general public including, without limitation, a chat area, message board, instant messaging, mobile messaging, social community environment, profile page, conversation page, e-mail function.

You acknowledge that anything you submit to a GDC Site by way of any Public Forum may be routed through our servers, the servers of one or more third parties on our behalf and the Internet, and may be viewed on the Internet by the general public and that, therefore, you have no expectation of privacy with regard to any such submission. You acknowledge that Public Forums and features offered therein are for public and not private communications. We cannot guarantee the security of any information you disclose through any of these media; you make such disclosures at your own risk.

You are and shall remain solely responsible for the User-Generated Content submitted and/or posted under your username or otherwise by you in any Public Forum and for the consequences of submitting and posting same. You acknowledge that the use of User-Generated Content posted in any Public Forum is at your own risk. For example, we are not responsible for, and we do not endorse, the opinions, advice or recommendations posted or sent by users in any Public Forum and we specifically disclaim any and all liability in connection therewith.

We reserve the right to screen, refuse to post, remove or edit User-Generated Content at any time and for any or no reason in our absolute and sole discretion without prior notice. If we elect to screen User-Generated Content, there may be a delay in the posting of such content in a Public Forum to allow for a review process. If we have questions about your User-Generated Content including, without limitation, the copyright, we may contact you for further information including, for example, to verify that you own the copyright or otherwise obtained permission to post the material.

When participating in a Public Forum, never assume that people are who they say they are, know what they say they know, or are affiliated with whom they say they are affiliated with. Information obtained in a Public Forum may not be reliable, and it is not a good idea to take any action, including to trade or make any investment decisions, based solely or largely on information you cannot confirm. We cannot be responsible for the accuracy of any User-Generated Content contained in a Public Forum, and we shall not be responsible for any trading, investment, or any other decisions made or actions taken or not taken based on such information or content.

Your ability to access and browse User-Generated Content within a Public Forum and/or to submit and/or post User-Generated Content within a Public Forum may be subject to certain age restrictions and/or related procedures that we may revise in our sole discretion at any time and for any reason. Any such age restrictions and procedures will be posted within the Public Forum, as applicable.

7. House Rules

The following is a list of House Rules applicable to the GDC Sites. By using the GDC Sites, you agree that:

We cannot and do not assure that other users are or will be complying with the foregoing House Rules or any other provisions of these terms of use, and, as between you and us, you hereby assume all risk of harm or injury resulting from any such lack of compliance.

To the extent that any feature on a GDC Site requires you to submit your e-mail address or mobile phone number in order to send a card, e-mail or message, you must, and you hereby agree to, furnish your actual e-mail address or actual mobile phone number, as applicable. Any business use, "re-mailing," or other high-volume application is strictly prohibited. You are not permitted to send cards, e-mails or messages using an automated program. Electronic greeting cards, e-mails and mobile messages may not contain inappropriate language or images or copyrighted material (without the consent of the copyright holder) or encourage illegal activity. We reserve the right not to deliver electronic greeting cards, e-mails and mobile messages that violate these guidelines.

8. Our Content Removal Rights

We reserve the right, but disclaim any obligation or responsibility, to remove any User-Generated Content from any GDC Site (a) that violates these terms of use (including, without limitation, the House Rules) and (b) to comply with any subpoena, order or otherwise cooperate with law enforcement officials regarding the identification of any user alleged to be using a GDC Site in violation of the law. If we deem appropriate in our sole discretion, we reserve the right to preserve a record of any such User-Generated Content and turn all or a portion thereof over to law enforcement officials.

9. Content Linked to any GDC Site

You should be aware that when you are on a GDC Site, you could be directed to other sites that are beyond our control. There are links to other sites from pages on GDC Sites that take you outside of our service. For example, if you click on a banner advertisement or a search result, the click may take you off the GDC Site. This includes links from advertisers, sponsors and content partners that may use our logo(s) as part of a co-branding relationship. You acknowledge that when you click on a link that leaves a GDC Site, the site you will land on is not controlled by us and different terms of use and privacy policy may apply. By clicking on links to other sites, you acknowledge that we are not responsible for those sites. We reserve the right to disable links from third-party sites to any GDC Site, although we are under no obligation to do so.

We make no representations concerning the content of sites listed in any of our directories. Consequently, we cannot be held responsible for the accuracy, relevancy, copyright compliance, legality, or decency of material contained in sites listed in our search results or otherwise linked to a GDC Site.

10. Disclaimer

THE INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS ON GDC SITES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. WE DO NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS ON ANY GDC SITE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, USER-GENERATED CONTENT) WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT ANY GDC SITE OR THE SERVERS THAT MAKE SUCH INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. MOREOVER, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. WE DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS OR SERVICES CONTAINED ON OR OFFERED, MADE AVAILABLE THROUGH, OR OTHERWISE RELATED IN ANY WAY TO ANY GDC SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, USER-GENERATED CONTENT, OR ANY THIRD PARTY SITES OR SERVICES LINKED TO FROM ANY GDC SITE IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, COMPLETENESS, RELIABILITY, SAFETY OR OTHERWISE. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

We explicitly disclaim any responsibility for the accuracy, completeness or availability of information, content and materials found on sites that link to or from any GDC Site. We cannot ensure that you will be satisfied with any products or services that you purchase from a third-party site that links to or from any GDC Site or third-party information, content or materials contained on our sites (including, without limitation, User-Generated Content contained in Public Forums). We do not endorse any of the merchandise, nor have we taken any steps to confirm the accuracy, completeness or reliability of, any of the information, content or materials contained on any third-party site. We do not make any representations or warranties as to the security of any information, content or materials (including, without limitation, credit card and other personal information) you might be requested to give to any third party. You hereby irrevocably waive any claim against us with respect to information, content and materials contained on our sites (including, without limitation, User-Generated Content), on third party sites, and any information, content and materials you provide to such third party sites (including, without limitation, credit card and other personal information). We strongly encourage you to make whatever investigation you feel necessary or appropriate before proceeding with any online or offline transaction with any of these third parties.

11. Indemnification

You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your username(s), password(s), and your account(s), as well as all activities that occur under your account(s). You hereby agree to indemnify, defend, and hold us, our licensors, licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, and each of the foregoing entities' respective resellers, distributors, service providers and suppliers, and all of the foregoing entities' respective officers, directors, owners, employees, agents, representatives and assigns (collectively, the "Indemnified Parties") harmless from and against any and all losses, damages, liabilities and costs (including, without limitation, settlement costs and any legal or other fees and expenses for investigating or defending any actions or threatened actions) incurred by the Indemnified Parties in connection with any claim arising out of any breach by you of these terms of use or claims arising from your account(s). You shall use your best efforts to cooperate with us in the defense of any claim. We reserve the right, at our own expense, to employ separate counsel and assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you.

12. Limitation of Liability

UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE, SHALL WE BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) AND PROPERTY DAMAGE OF ANY NATURE WHATSOEVER, THAT RESULT FROM (A) THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, ANY GDC SITE OR CONTENT, MATERIALS OR FUNCTIONS ON ANY SUCH SITE, OR (B) THE CONDUCT OR ACTIONS, WHETHER ONLINE OR OFFLINE, OF ANY USER OF A GDC SITE OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES AND CAUSES OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE) OR OTHERWISE EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU, IF ANY, OR $100 USD (WHICHEVER IS LESS) FOR ACCESSING OR PARTICIPATING IN ANY ACTIVITY RELATED TO ANY GDC SITE.

MOREOVER, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE OUR LICENSORS AND LICENSEES, OR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS AND SUPPLIERS BE HELD LIABLE FOR ANY DELAY OR FAILURE IN PERFORMANCE RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM AN ACT OF FORCE MAJEURE OR CAUSES BEYOND OUR OR THEIR REASONABLE CONTROL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, EQUIPMENT AND TECHNICAL FAILURES, ELECTRICAL POWER FAILURES OR FLUCTUATIONS, STRIKES, LABOR DISPUTES, RIOTS, CIVIL DISTURBANCES, SHORTAGES OF LABOR OR MATERIALS, NATURAL DISASTERS, ACTS OF GOD, WAR, GOVERNMENTAL ACTIONS, ORDERS OF DOMESTIC OR FOREIGN COURTS OR TRIBUNALS, NON-PERFORMANCE OF THIRD PARTIES, OR ANY REASONS BEYOND THE REASONABLE CONTROL OF US OR OUR LICENSORS AND LICENSEES, OR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS AND SUPPLIERS.

YOU FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEITHER WE NOR OUR LICENSORS AND LICENSEES, NOR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS OR SUPPLIERS ARE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR (A) ANY INCOMPATIBILITY BETWEEN THE GDC SITES AND ANY WEB SITE, SERVICE, SOFTWARE OR HARDWARE OR (B) ANY DELAYS OR FAILURES YOU MAY EXPERIENCE WITH ANY TRANSMISSIONS OR TRANSACTIONS RELATING TO THE GDC SITES IN AN ACCURATE OR TIMELY MANNER.

THE LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS IN THIS SECTION AND ELSEWHERE IN THESE TERMS OF USE APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR THE EXCLUSION, LIMITATION, OR DISCLAIMER LIABILITY FOR THE CERTAIN PROVISIONS SET FORTH IN THESE TERMS OF USE, SO SUCH EXCLUSIONS, LIMITATIONS OR DISCLAIMERS MAY NOT APPLY TO YOU.

13. Jurisdictional and Venue Issues

You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to these terms of use shall be filed, and that venue properly lies, only in courts located in the British Virgin Islands, and you hereby consent and submit to the personal jurisdiction of such courts for the purposes of litigating any such action. We make no representation that information, content or materials on any GDC Site are appropriate or available for use in any particular location. Those who choose to access a GDC Site do so on their own initiative and are responsible for compliance with all applicable laws including, but not limited to, any applicable local laws.

14. Amendment

We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify, add or delete portions of these terms of use at any time without notice, and it is your responsibility to review these terms of use for any changes. Your use of any GDC Site following any amendment of these terms of use will signify and constitute your assent to and acceptance of such revised terms of use.

15. Termination

These terms of use are effective until terminated by either you or us. You may terminate these terms of use at any time by discontinuing use of all GDC Sites and destroying all materials obtained from any and all such sites and all related documentation and all copies and installations thereof, whether made under these terms of use or otherwise.

We may immediately terminate these terms of use with respect to you (including your access to any and all GDC Sites) without cause and without notice to you in our sole discretion. Upon termination, you must cease use of all GDC Sites and destroy all materials obtained from such sites and all copies thereof, whether made under these terms of use or otherwise.

We have adopted and implemented a policy that provides for the termination, in appropriate circumstances, of users who are repeat infringers of copyright.

The provisions of these terms of use, which by their nature should survive the termination of these terms of use, shall so survive such termination.

16. General Provisions

These terms of use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York and the laws of the United States, without giving effect to any principles of conflicts of law. If any provision of these terms of use shall be unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these terms of use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. No waiver of any provision of these terms of use by us shall be deemed a further or continuing waiver of such provision or any other provision, and our failure to assert any right or provision under these terms of use shall not constitute a waiver of such right or provision. YOU AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO ANY GDC SITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES; OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION SHALL BE PERMANENTLY BARRED.

17. Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement

We may give notice of copyright infringement to our users by means of a general notice on any GDC Site, electronic mail to a user's e-mail address in our records, or by written communication sent by first-class mail to a user's physical address in our records. If you receive such a notice, you may provide counter-notification in writing to the designated agent in the original notification that includes the information below. To be effective, the counter-notification must be a written communication that includes the following:

18. Language Versions

In the event of there being a discrepancy between the English language version of this policy and any other language version, the English language version will prevail.