Användarvillkor

Användarvillkor för Gambling.com/se

I händelse av att det finns en diskrepans mellan den engelska versionen av användaravtalet och den svenska språkversionen, ska den engelska versionen ALLTID anses vara den korrekta och gällande. Du hittar den engelska versionen efter den svenska, se nedan.

1. Introduktion

GDC Media Limited (“GDC“) och samtliga enheter som kontrolleras av eller är anslutna eller under gemensam kontroll med GDC kollektivt refereras nedan till, som “vi”, “oss” eller “vår”.

Läs dessa användarvillkor noga innan du använder någon GDC webbplatser. Genom att använda någon GDC webbplatser, ger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, får du inte använda GDC webbplatser. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor när som helst i enlighet med de förfaranden som anges nedan i avsnitt 15 märkt “Tillägg och Förändringar”.

2. Behandling

Du är medveten om att dessa användarvillkor understöds av vedertagen praxis, och att mottagande och lämplighet härmed bekräftas. Utan att begränsa det föregående, erkänner du att denna ersättning innefattar, utan begränsning, din användning av GDC platser och mottagning av data, material och information som finns tillgänglig på eller genom GDC webbplatser, möjligheten av vår granskning av användning och/eller visning av dina sökningar (enligt definitionen i avsnitt 4 märkt “sökningar” ), och möjligheten att reklam och marknadsföring av vår översiktliga granskning och användning eller visning av dina sökningar.

3. Restriktioner för Användning av Material

All information, innehåll och material som finns på GDC webbplatser är vår upphovsrättsskyddade egendom eller upphovsrättsskyddade av våra licensgivare eller licenstagare. Alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, handelsförordningar är ägda av oss och/eller våra licensgivare eller licenstagare. Ingen information, innehåll eller material från någon GDC webbplats eller någon webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av oss får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något sätt, förutom att du kan ladda ner en kopia av information, innehåll eller material på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt bruk i hemmet, förutsatt att (a) du håller intakt all upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt, (b) du inte gör några ändringar av information, innehåll eller material, (c) du inte använda informationen, innehåll eller material på ett sätt som antyder ett samband med någon av våra produkter, tjänster eller varumärken, och (d) du inte hämtar information, innehåll eller material för att undvika framtida nedladdningar från någon GDC Site. Användningen av någon information, innehåll eller material på en GDC Site på någon annan webbplats eller datormiljö är förbjuden.

GDC webbplatser är endast för personligt bruk. Du får inte använda GDC webbplatser för kommersiella ändamål eller på något sätt som är olagligt eller skadar oss eller någon annan person eller enhet, som fastställs i vår diskretion.

Inlagor

Om du avsiktligt eller oavsiktligt skicka oombedda inlagor, eller genom funktioner eller aktiviteter på någon GDC Site (inklusive, utan begränsning, spel, lotterier, tävlingar, kampanjer och allmänna forum (som definieras nedan i avsnitt 6 märkta "ALLMÄNT FORUM OCH KOMMUNIKATION"), du skickar, lägger upp eller på annat sätt skicka oss någon information, innehåll eller material, inklusive, utan begränsning, data, text, meddelanden, filer, bilder, fotografier, videor, audiovisuella verk, musikaliska kompositioner (inklusive texter), ljudinspelningar, inlägg, din och/eller andra personers namn, likheter, röster, användarnamn, profiler, handlingar, framträdanden, uppträdanden och/eller annan biografisk information eller material, och alla andra material, samt länkar till data, text, filer, bilder, fotografier, videor, audiovisuella verk, musikaliska kompositioner (inklusive texter), ljudinspelningar, inlägg, dina och/eller andra personers namn, likheter, röster, användarnamn, profiler, handlingar, framträdanden, uppträdanden och annan biografisk information eller material, webbsidor och alla andra material (kollektivt, "användare genererat innehåll") genom sådana funktioner eller aktiviteter (t.ex. användare genererat innehåll, tillsammans med oönskade inlagor, de "inlagor"), vi (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra behöriga användare) skall ha rätt till obegränsad användning av sådana bidrag för vilket syfte som helst, kommersiellt eller på annat sätt, utan krav på någon tillåtelse från eller betalning till dig eller någon annan person eller enhet. Om det finns några tvivel eller oklarheter om huruvida något användare genererat innehåll utgör ett föreläggande, skall sådan användare genererat innehåll slutgiltigt anses vara en Submission.

Ingen föreläggande skall vara föremål för någon tystnadsplikt på vår sida och vi kan inte hållas ansvariga för någon användning eller avslöjande av ett föreläggande. Utan att begränsa det föregående, ger du härmed oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare), utan krav på någon tillåtelse från eller betalning till dig eller någon annan person eller enhet, en evig, icke-exklusiv, oåterkallelig, fullt betald, royaltyfri, sub-tillståndspliktig och överförbar global licens att använda, återanvända, reproducera, överföra, skriva ut, publicera, visa, utställning, distribuera, åter distribuera, kopiera, värd, lagra, cache, arkiv, index, kategorisera, kommentera, broadcast, bäck, redigera, ändra, modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda arbeten baserade på och offentligt framföra sådana argument, helt eller delvis, i alla medieformat och kanaler nu är kända eller nedan utarbetat (inklusive, utan begränsning, på GDC webbplatser och tredje parts webbsidor) för alla och alla ändamål, inklusive, utan begränsning, nyheter, reklam, PR, marknadsföring, reklam, handel eller kommersiella ändamål, allt utan ytterligare meddelande till dig och med eller utan tillskrivning (de "bidrag licens"). I den mån att alla bidrag som lämnats in av dig innehåller låtar eller inspelningar, härmed intygar du att du är medlem i ASCAP, BMI, SESAC eller någon annat tillämpligt samhälle och att alla musikaliska kompositioner (inklusive text) ingår i sådana inlagor rättigheter presterande tillgänglig för licensiering till oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare) direkt från sådana samhällen. Trots det föregående, oavsett om du är medlem i någon utför samhället rättigheter, du härmed ge oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare) en evig, icke-exklusiv och oåterkallelig rätt att offentligt framföra varje och varje musikalisk komposition (inklusive text) ingår i sådana.

I den mån vi värva argument genom funktioner eller aktiviteter på GDC webbplatser (inklusive, utan begränsning, spel, lotterier, tävlingar, kampanjer och allmänna forum (som definieras nedan i avsnitt 6 märkt "ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATION")) som kräver användning av våra upphovsrättsskyddade verk (helt eller delvis), härmed ger vi dig en icke-exklusiv licens att skapa härledda verk med hjälp av våra upphovsrättsskyddade verk (helt eller delvis); dock under förutsättning att en sådan licens skall vara villkorat av ditt uppdrag av alla rättigheter i det arbete du skapar för oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare). Om dessa rättigheter inte tilldelas oss (och våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare), för att din licens skapa material med hjälp av våra upphovsrättsskyddade verk (helt eller delvis) skall vara ogiltig. Du samtycker till ovanstående beviljande av rättigheter, medgivanden, överenskommelser och uppdrag om inte dina sändningar används av oss.

Du utser härmed oss som din agent med full behörighet att ingå och verkställa varje dokument och/eller göra någon åtgärd som vi kan anse lämpligt att bekräfta beviljandet av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, uppdrag och undantag som anges i dessa användarvillkor.

Du samtycker till att alla förelägganden du gör, inte görs i förtroende eller tillit och att ingen konfidentiell eller förvaltare relation är avsett eller skapat mellan dig och oss på något sätt. I den mån några "moraliska rättigheter", "sekundära rättigheter" eller liknande rättigheter i eller till vad finns och inte uteslutande ägs av oss, du accepterar att inte verkställa sådana rättigheter som oss eller våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och övriga auktoriserade användare, och du ska utverka samma överenskommelse om att inte verkställa från alla andra som kan uppvisa sådana rättigheter.

Utan att begränsa omfattningen av bidrag licens eller eventuella framtida beviljande av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, uppdrag och undantag du kan göra när det gäller bidrag, härmed ratificera du någon tidigare beviljande av rättigheter, medgivanden, överenskommelser, uppdrag och undantag som gjorts av dig med när det gäller bidrag som.

5. Registreringsinformation och Säkerhet

Du samtycker till att tillhandahålla, underhålla och uppdatera sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som efterfrågas av våra registreringsprocesser( "Registreringsdata”). Om du lämnar någon information som inte uppfyller denna bestämmelse, eller om vi har rimliga skäl att misstänka så mycket, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av GDC Site (eller någon del därav).

Du förbinder dig också (a) att omedelbart meddela oss via formuläret ligger på (https://www.gambling.com/corporate/contact ) om eventuell otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord, annan kontoinformation, eller något annat brott mot säkerheten som du blir medveten att involvera eller i samband med någon GDC Site. Dessutom samtycker du till att lämna ditt konto vid slutet av varje session.

Vi förnekanden uttryckligen ansvar för alla förluster och skador till följd av din.

6. Offentliga Forum och Kommunikation

"Public Forum": ett område, webbplats eller funktion som erbjuds som en del av en GDC Site som gör det möjligt för användare eller besökare på någon GDC Site (a) att lämna in, post, visning och/eller visa användare genererat innehåll och/eller (b) att kommunicera, dela eller byta användare genererat innehåll med andra GDC Site användare, besökare och medlemmar av allmänheten, inklusive, utan begränsning, en chatt, anslagstavla, snabbmeddelanden, mobila meddelandetjänster, social gemenskap miljö, profilsida, konversationssida, e-postfunktion.

Du är medveten om att allt du skickar till en GDC Site med hjälp av ett Allmänt forum kan dirigeras via våra servrar, servrar en eller flera tredje parter för vår räkning och Internet, och kan ses på Internet av allmänheten och att det därför har du några förväntningar på sekretess när det gäller en sådan ansökan. Du är medveten om att offentliga forum och funktioner som erbjuds däri är offentliga och inte privat kommunikation. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du avslöjar genom något av dessa medier; du gör sådana avslöjanden på egen risk.

Du är och förblir ensam ansvarig för användare genererat innehåll lämnats in och/eller skrivit under ditt användarnamn eller på annat sätt av dig i ett Allmänt forum och för konsekvenserna av att lämna in och publicera samma. Du är medveten om att användningen av användare genererat innehåll postat i ett Allmänt forum sker på egen risk. Till exempel, vi är inte ansvariga för, och vi stöder inte det åsikter, råd eller rekommendationer postat eller skickas av användarna under ett Allmänt forum och vi uttryckligen frånsäger sig allt ansvar i samband med detta.

Vi förbehåller oss rätten att skärmen, vägrar att publicera, ta bort eller redigera användare genererat innehåll när som helst och för någon eller ingen anledning i vår absoluta och eget gottfinnande utan föregående meddelande. Om vi väljer att screena användare genererat innehåll, kan det finnas en fördröjning i utstationering av sådant innehåll i ett offentligt forum för att möjliggöra för en översyn. Om vi har några frågor om din användare genererat innehåll, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, kan vi kontakta dig för ytterligare information, inklusive, till exempel, för att verifiera att du äger upphovsrätten eller på annat sätt fått tillstånd att publicera materialet.

När de deltar i ett offentligt forum, aldrig räkna med att folk är som de säger att de är, vet vad de säger att de vet, eller är anslutna som de säger att de är anslutna till. Information som erhålls i ett offentligt forum får inte vara tillförlitliga, och det är inte en bra idé att vidta några åtgärder, bland annat att handla eller göra några investeringsbeslut enbart eller till stor del grundar sig på information som du inte kan bekräfta. Vi kan inte hållas ansvariga för riktigheten i någon användare genererat innehåll som ingår i ett offentligt forum, och vi kan inte hållas ansvariga för någon handel, investeringar, eller andra beslut som fattas eller åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits på grundval av sådan information eller innehåll.

Din förmåga att få tillgång till och bläddra användare genererat innehåll inom ett Allmänt forum och/eller för att skicka och/eller efter användare genererat innehåll inom ett Allmänt forum kan vara föremål för vissa åldersgränser och/eller relaterade förfaranden som vi kan revidera i eget gottfinnande när som helst och oavsett anledning. Alla sådana åldersgränser och förfaranden kommer att publiceras inom Public Forum, som är tillämpligt.

7. House Rules

Följande är en lista över House Regler för GDC webbplatser. Genom att använda GDC webbplatser samtycker du till att:

Vi kan inte och inte garantera att andra användare är eller kommer att uppfylla de föregående husregler eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor, och mellan dig och oss, härmed anta att du all risk för skada eller skada till följd av en sådan bristande efterlevnad.

I den mån någon funktion på en GDC Site kräver att du skickar in din e-postadress eller mobiltelefonnummer för att skicka ett kort, e-post eller meddelande, måste du, och du härmed till lämna din faktiska e- postadress eller faktiska mobiltelefonnummer, som är tillämpligt. Alla företag, "re-utskick" eller annan hög volym ansökan är strängt förbjudet. Det är inte tillåtet att skicka kort, e-post eller meddelanden med ett automatiserat program. Elektroniska gratulationskort, e-post och mobila meddelanden får inte innehålla olämpligt språk eller bilder eller upphovsrättsskyddat material (utan samtycke från upphovsrättsinnehavaren) eller uppmuntra olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att inte avge elektroniska gratulationskort, e-post och mobila meddelanden som bryter mot dessa riktlinjer.

8. Våra "content Removal" Rättigheter

Vi förbehåller oss rätten, men frånsäger sig någon skyldighet eller något ansvar, att ta bort alla användare genererat innehåll från någon GDC Site (a) som bryter mot dessa användarvillkor (inklusive, utan begränsning, House Rules) och (b) för att uppfylla alla stämning, ordning eller på annat sätt samarbeta med brottsbekämpande myndigheter när det gäller identifiering av alla användare som påstås använda en GDC Site i strid med lagen. Om vi finner lämpliga i vårt eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att behålla ett register över sådant användare genererat innehåll och förvandla alla eller en del därav över till polisen.

9. Innehåll som är Länkat till en GDC Site

Du bör vara medveten om att när du är på en GDC Site, kan du vara inriktad på att andra webbplatser som är utanför vår kontroll. Det finns länkar till andra webbplatser från sidor på GDC webbplatser som tar dig utanför vår tjänst. Till exempel, om du klickar på en banner annons eller ett sökresultat, kan klicka ta dig utanför GDC Site. Detta inkluderar länkar från annonsörer, sponsorer och innehållspartners som kan använda vår logotyp (s) som en del av ett co-branding relationen. Du bekräftar att när du klickar på en länk som lämnar en GDC Site, den webbplats du kommer att landa på är inte kontrolleras av oss och olika användarvillkor och sekretesspolicy kan tillkomma. Genom att klicka på länkar till andra webbplatser, bekräftar du att vi inte är ansvariga för dessa webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att stänga av länkar från tredje parts webbplatser till någon GDC Site, även om vi inte är skyldiga att göra det.

Vi gör inga utfästelser om innehållet i områden som ingår i någon av våra kataloger. Därför kan vi inte hållas ansvariga för riktigheten, relevans, copyrightuppfyllelse, laglighet eller anständighet av material som finns i områden som ingår i våra sökresultat eller på annat sätt är kopplade till en GDC Site.

10. Disclaimer

INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ GDC SIDORNA TILLHANDAHÅLLS "SOM ÄR" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT. SÅ LÅNGT ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, frånsäger vi oss ALLA GARANTIER, uttrycklig eller underförstådd, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ NÅGOT GDC SITE (inklusive, utan begränsning, användare genererat innehåll) kommer att AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT NÅGON GDC SITE ELLER SERVRAR SOM göra sådan information, innehåll och material som finns ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. För övrigt, DU STÅR FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VI GARANTERAR INTE ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNING AV INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER ERBJUDS, GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA, ELLER ANNAT SOM PÅ NÅGOT SÄTT ATT NÅGON GDC SITE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, användare genererat innehåll, ELLER TREDJEPARTS webbplatser eller tjänster som länkas från NÅGON GDC SITE i termer av deras RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, tillförlitlighet, säkerhet ELLER ANNAT. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Vi förnekar uttryckligen allt ansvar för riktigheten, fullständigheten eller tillgängligheten av information, innehåll och material som finns på webbplatser som länkar till eller från någon GDC Site. Vi kan inte garantera att du blir nöjd med produkter eller tjänster som du köper från en tredje parts webbplats som länkar till eller från någon GDC webbplats eller information som tredje part, innehåll eller material som finns på våra sidor (inklusive, utan begränsning, Användare Genererat innehåll som finns i offentliga forum). Vi stöder inte någon av de varor, inte heller har vi vidtagit några åtgärder för att bekräfta riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos, någon information, innehåll eller material som finns på tredje parts webbplats. Vi gör inte några utfästelser eller garantier vad gäller säkerheten för någon information, innehåll eller material (inklusive, utan begränsning, kreditkort och annan personlig information) kan du bli ombedd att ge någon tredje part. Du härmed oåterkalleligen avstå från alla anspråk mot oss med avseende på information, innehåll och material som finns på våra sidor (inklusive, utan begränsning, användare genererat innehåll), på tredje parts webbplatser, och all information, innehåll och material som du lämnar till tredje part webbplatser (inklusive, utan begränsning, kreditkort och annan personlig information). Vi rekommenderar att du gör alla undersökningar du finner nödvändiga eller lämpliga innan du går vidare med någon online eller offline transaktion med någon av dessa tredje parter.

11. Ersättning

Du är helt och hållet ansvarig för hemlighållandet av ditt användarnamn (s), lösenord (s), och ditt konto (s), samt alla aktiviteter som sker under ditt konto (s). Du accepterar härmed att gottgöra, försvara och hålla oss, våra licensgivare, licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare, och vart och ett av de föregående enheternas respektive återförsäljare, distributörer, leverantörer och tjänsteleverantörer, och alla de föregående enheterna "respektive tjänstemän, chefer, ägare, anställda, agenter, representanter och ombud (kollektivt, de" försäkrade parter ") skadeslösa från och mot alla förluster, skador, skulder och kostnader (inklusive, utan begränsning, avvecklingskostnader och varje juridisk eller andra avgifter och kostnader för att utreda eller försvara några åtgärder eller hotade åtgärder) som har förorsakats den Skadeslösa parterna i samband med något anspråk med anledning av någon överträdelse av dig av dessa användarvillkor eller krav som härrör från ditt konto (s). Du ska använda dina bästa ansträngningar att samarbeta med oss i försvaret av alla krav. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad, att använda separat råd och överta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig.

12. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, men inte begränsat till, VÅRDSLÖSHET, skall vi vara ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILDA ELLER SKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, utebliven vinst, PERSONSKADA (INKLUSIVE DÖDSFALL) OCH SKADA PÅ EGENDOM av något slag, som är resultatet av (A) ANVÄNDNING AV, eller oförmåga att nyttja GDC WEBBPLATS ELLER INNEHÅLL, material eller funktioner på en sådan SITE, ELLER (B) UTFÖRANDET ELLER ÅTGÄRDER, VARE SIG ONLINE eller offline, AV alla användare av en GDC SITE ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET, ÄVEN OM VI HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT TOTALA ANSVAR FÖR DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER VARE SIG I KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT EVENTUELLA eller $ 100 USD (beroende på ÄR MINDRE) för att komma åt eller deltar i någon aktivitet RELATERADE TILL NÅGON GDC SITE.

För övrigt, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VI VÅRA LICENS och licenstagare, ELLER NÅGON AV OVANSTÅENDE ENHETER respektive ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA förseningar eller misslyckanden i PRESTANDA SOM DIREKT ELLER INDIREKT av en handling av force majeure eller ORSAKER Utöver våra ELLER DERAS RIMLIGA KONTROLL INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTRUSTNING OCH tekniska fel, elkraft FEL eller fluktuationer, strejker, arbetskonflikter, upplopp, civila oroligheter, brist på arbetskraft eller material, naturkatastrofer, force majeure, krig, regerings ÅTGÄRDER, Beställningar av inhemska eller utländska domstolar eller domstolar, inte fullgörs TREDJE PART, ELLER orsaker utanför rimlig kontroll för oss eller våra licensgivare och licens, ELLER NÅGON AV OVANSTÅENDE ENHETER respektive ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER och LEVERANTÖRER.

VIDARE ACCEPTERAR DU OCH GODKÄNNER att varken vi eller våra licensgivare och licens, ELLER NÅGON AV OVANSTÅENDE ENHETER respektive ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER LEVERANTÖRER ÄR ANSVARIGA FÖR (A) NÅGON in-kompatibilitet mellan GDC PLATSER OCH ALLA webbplats, service, hårdvara eller(b) Eventuella förseningar eller misslyckanden kan du uppleva MED ÖVERFÖRINGAR ELLER transaktioner som rör GDC PLATSERNA på ett korrekt eller tid.

BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FRISKRIVNINGARNA i detta avsnitt och andra ställen i dessa användarvillkor I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG, BEGRÄNSNING ELLER FRISKRIVNING från ansvar för vissa bestämmelser som anges i dessa bestämmelser, så sådana undantag, begränsningar eller FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

13. Jurisdiktion och Plats Frågor

Du samtycker till att alla åtgärder i lag eller i eget kapital till följd av eller i samband med dessa användarvillkor skall lämnas in, och att platsen ordentligt ligger endast i domstol i Brittiska Jungfruöarna, och härmed samtycker och underkasta sig den personliga jurisdiktionen av sådana domstolar i syfte att processa en sådan åtgärd. Vi gör inga utfästelser om att information, innehåll eller material på något GDC webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning i någon särskild plats. De som väljer att få tillgång till en GDC Site gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga.

14. Tillägg och Förändringar

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor när som helst utan förvarning, och det är ditt ansvar att granska dessa användarvillkor för eventuella ändringar. Din användning av GDC Site efter varje ändring av dessa användarvillkor kommer att innebära och utgör ditt samtycke till och godkännande av sådana reviderade användarvillkor.

15. Avslutande och Uppsägningar

Dessa användarvillkor är effektiva tills de avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att avbryta användning av alla GDC platser och förstöra allt material som erhållits från någon och alla sådana platser och alla tillhörande dokumentation och alla kopior och installationer därav, vare sig de gjorts under dessa användarvillkor eller på annat sätt.

Vi kan omedelbart säga upp dessa användarvillkor i förhållande till dig (inklusive din åtkomst till all GDC platser) utan orsak och utan att meddela dig i vårt eget gottfinnande. Vid uppsägning måste du sluta använda alla GDC platser och förstöra allt material som erhållits från sådana områden och alla kopior därav, vare sig de gjorts under dessa användarvillkor eller på annat sätt.

Vi har antagit och genomfört en politik som ger för uppsägning under lämpliga förhållanden, av användare som upprepade intrång i upphovsrätten.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor, som till sin natur bör överleva uppsägning av ”terms of use” skall så fortsätta gälla efter uppsägningen.

16. Allmänna Bestämmelser

Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York och lagarna i USA, utan hänsyn till eventuella principer lagkonflikter. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor skall vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, då den bestämmelsen anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser. Inget avstående av någon bestämmelse i dessa användarvillkor från oss ska anses en ytterligare eller fortsatt avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse, och vårt misslyckande att hävda någon rätt eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. DU ACCEPTERAR ATT NÅGON ORSAK ÅTGÄRDER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED NÅGON GDC SITE skall inledas inom en (1) år efter ORSAKEN TILL ÅTGÄRDER faller; I övrigt skall sådan orsak åtgärd vara permanent avspärrade.

17. Meddelande och Procedur för att Anmäla Intrång i Upphovsrätt

Vi kan anmäla upphovsrättsintrång till våra användare med hjälp av ett allmänt meddelande på någon GDC Site, e-post till en användares e-postadress i vårt register, eller genom ett skriftligt meddelande skickas med förstklassig post till en användarens fysiska adress i våra register. Om du får ett sådant meddelande, kan du ge kontra skriftlig underrättelse till den utsedda ombud i den ursprungliga anmälan som innehåller informationen nedan. För att vara effektiv, måste bestridande vara ett skriftligt meddelande som innehåller följande:

18. Språkversioner

I händelse av att det finns en diskrepans mellan den engelska versionen av användaravtalet och den svenska språkversionen, ska den engelska versionen ALLTID anses vara den korrekta och gällande. Se den engelska versionen nedan.

English and Legally Binding Version:

1. Introduction

GDC Media Limited ("GDC") and any and all entities that are controlled by, or are affiliated or under common control with GDC are collectively referred to herein as "we," "us" or "our".

Please read these terms of use carefully prior to using any GDC site. By using any GDC site, you signify your agreement to these terms of use. If you do not agree to these terms of use, you may not use the GDC sites. We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify, add or delete portions of these terms of use at any time in accordance with the procedures set forth below in section 15 labeled "Amendment".

2. Consideration

You acknowledge that these terms of use are supported by reasonable and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged. Without limiting the foregoing, you acknowledge that such consideration includes, without limitation, your use of the GDC Sites and receipt of data, materials and information available at or through the GDC Sites, the possibility of our review, use or display of your Submissions (as defined below in section 4 labeled "Submissions"), and the possibility of publicity and promotion from our review, use or display of your Submissions.

3. Restrictions on use of Material

All information, content and materials contained on GDC Sites are our copyrighted property or the copyrighted property of our licensors or licensees. All trademarks, service marks, trade names, and trade dress are proprietary to us and/or our licensors or licensees. No information, content or material from any GDC Site or any Internet site owned, operated, licensed, or controlled by us may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way, except that you may download one copy of the information, content or materials on any single computer for your personal, noncommercial home use only, provided that (a) you keep intact all copyright and other proprietary notices, (b) you make no modifications to the information, content or materials, (c) you do not use the information, content or materials in a manner that suggests an association with any of our products, services or brands, and (d) you do not download information, content or materials so as to avoid future downloads from any GDC Site. The use of any information, content or materials on a GDC Site on any other Web site or computer environment is prohibited.

The GDC Sites are only for your personal use. You may not use the GDC Sites for commercial purposes or in any way that is unlawful, or harms us or any other person or entity, as determined in our sole discretion.

4. Submissions

If you intentionally or unintentionally send us unsolicited submissions, or through features or activities on any GDC Site (including, without limitation, games, sweepstakes, contests, promotions and Public Forums (defined below in section 6 labeled "PUBLIC FORUMS AND COMMUNICATION")), you submit, post or otherwise send us any information, content or materials including, without limitation, data, text, messages, files, images, photographs, videos, audiovisual works, musical compositions (including lyrics), sound recordings, postings, your and/or other persons' names, likenesses, voices, usernames, profiles, actions, appearances, performances and/or other biographical information or material, and any other materials, as well as links to data, text, files, images, photographs, videos, audiovisual works, musical compositions (including lyrics), sound recordings, postings, your and/or other persons' names, likenesses, voices, usernames, profiles, actions, appearances, performances and other biographical information or material, web pages and any other materials (collectively, "User-Generated Content") through such features or activities (such User-Generated Content, together with unsolicited submissions, the "Submissions"), we (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users)shall be entitled to unrestricted use of such Submissions for any purpose whatsoever, commercial or otherwise, without the requirement of any permission from or payment to you or to any other person or entity. If there exists any doubt or ambiguity about whether any User-Generated Content constitutes a Submission, such User-Generated Content shall be conclusively deemed to be a Submission. No Submission shall be subject to any obligation of confidentiality on our part and we shall not be liable for any use or disclosure of any Submission. Without limiting the foregoing, you hereby grant us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users), without the requirement of any permission from or payment to you or to any other person or entity, a perpetual, non-exclusive, irrevocable, fully-paid, royalty-free, sub-licensable and transferable worldwide license to use, re-use, reproduce, transmit, print, publish, display, exhibit, distribute, re-distribute, copy, host, store, cache, archive, index, categorize, comment on, broadcast, stream, edit, alter, modify, adapt, translate, create derivative works based upon and publicly perform such Submissions, in whole or in part, in all media formats and channels now known or hereafter devised (including, without limitation, on GDC Sites and on third party web sites) for any and all purposes including, without limitation, news, advertising, promotional, marketing, publicity, trade or commercial purposes, all without further notice to you and with or without attribution (the "Submissions License"). To the extent that any Submissions submitted by you contain original songs or recordings, you hereby represent that you are a member of ASCAP, BMI, SESAC or any other applicable performing rights society and that all musical compositions (including lyrics) contained in such Submissions are available for licensing to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users) directly from such societies. Notwithstanding the foregoing, regardless of whether you are a member of any performing rights society, you hereby grant us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users) a perpetual, non-exclusive and irrevocable license to publicly perform each and every musical composition (including lyrics) contained in such Submissions. To the extent that we solicit Submissions through features or activities on GDC Sites (including, without limitation, games, sweepstakes, contests, promotions and Public Forums (defined below in section 6 labeled "PUBLIC FORUMS AND COMMUNICATION")) that require the use of our copyrighted works (in whole or in part), we hereby grant you a non-exclusive license to create a derivative work using our copyrighted works (in whole or in part); provided however, that such license shall be conditioned upon your assignment of all rights in the work you create to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users). If such rights are not assigned to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users), your license to create material using our copyrighted works (in whole or in part) shall be null and void. You agree to the foregoing grant of rights, consents, agreements and assignments whether or not your Submissions are used by us.

You hereby appoint us as your agent with full power to enter into and execute any document and/or do any act we may consider appropriate to confirm the grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers set forth in these terms of use.

You agree that any Submissions you make are not being made in confidence or trust and that no confidential or fiduciary relationship is intended or created between you and us in any way. To the extent any "moral rights," "ancillary rights," or similar rights in or to the Submissions exist and are not exclusively owned by us, you agree not to enforce any such rights as to us or our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, and you shall procure the same agreement not to enforce from any others who may possess such rights.

Without limiting the scope of the Submissions License or any future grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers you may make with respect to Submissions, you hereby ratify any prior grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers made by you with respect to Submissions submitted by you to us.

5. Registration Information and Security

You agree to provide, maintain and update true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by our registration processes (the "Registration Data"). If you provide any information that does not satisfy this provision, or we have reasonable grounds to suspect as much, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of any GDC Site (or any portion thereof).

You also agree (a) to promptly notify us using the form located at (https://www.gambling.com/corporate/contact ) of any unauthorized use of your username, password, other account information, or any other breach of security that you become aware of involving or relating to any GDC Site. In addition, you agree to exit from your account at the end of each session.

We explicitly disclaim liability for any and all losses and damages arising from your failure to comply with this section.

6. Public Forums and Communication

"Public Forum" means an area, site or feature offered as part of any GDC Site that enables users or visitors of any GDC Site (a) to submit, post, display and/or view User-Generated Content and/or (b) to communicate, share or exchange User-Generated Content with other GDC Site users, visitors and members of the general public including, without limitation, a chat area, message board, instant messaging, mobile messaging, social community environment, profile page, conversation page, e-mail function.

You acknowledge that anything you submit to a GDC Site by way of any Public Forum may be routed through our servers, the servers of one or more third parties on our behalf and the Internet, and may be viewed on the Internet by the general public and that, therefore, you have no expectation of privacy with regard to any such submission. You acknowledge that Public Forums and features offered therein are for public and not private communications. We cannot guarantee the security of any information you disclose through any of these media; you make such disclosures at your own risk.

You are and shall remain solely responsible for the User-Generated Content submitted and/or posted under your username or otherwise by you in any Public Forum and for the consequences of submitting and posting same. You acknowledge that the use of User-Generated Content posted in any Public Forum is at your own risk. For example, we are not responsible for, and we do not endorse, the opinions, advice or recommendations posted or sent by users in any Public Forum and we specifically disclaim any and all liability in connection therewith.

We reserve the right to screen, refuse to post, remove or edit User-Generated Content at any time and for any or no reason in our absolute and sole discretion without prior notice. If we elect to screen User-Generated Content, there may be a delay in the posting of such content in a Public Forum to allow for a review process. If we have questions about your User-Generated Content including, without limitation, the copyright, we may contact you for further information including, for example, to verify that you own the copyright or otherwise obtained permission to post the material.

When participating in a Public Forum, never assume that people are who they say they are, know what they say they know, or are affiliated with whom they say they are affiliated with. Information obtained in a Public Forum may not be reliable, and it is not a good idea to take any action, including to trade or make any investment decisions, based solely or largely on information you cannot confirm. We cannot be responsible for the accuracy of any User-Generated Content contained in a Public Forum, and we shall not be responsible for any trading, investment, or any other decisions made or actions taken or not taken based on such information or content.

Your ability to access and browse User-Generated Content within a Public Forum and/or to submit and/or post User-Generated Content within a Public Forum may be subject to certain age restrictions and/or related procedures that we may revise in our sole discretion at any time and for any reason. Any such age restrictions and procedures will be posted within the Public Forum, as applicable.

7. House Rules

The following is a list of House Rules applicable to the GDC Sites. By using the GDC Sites, you agree that:

We cannot and do not assure that other users are or will be complying with the foregoing House Rules or any other provisions of these terms of use, and, as between you and us, you hereby assume all risk of harm or injury resulting from any such lack of compliance.

To the extent that any feature on a GDC Site requires you to submit your e-mail address or mobile phone number in order to send a card, e-mail or message, you must, and you hereby agree to, furnish your actual e-mail address or actual mobile phone number, as applicable. Any business use, "re-mailing," or other high-volume application is strictly prohibited. You are not permitted to send cards, e-mails or messages using an automated program. Electronic greeting cards, e-mails and mobile messages may not contain inappropriate language or images or copyrighted material (without the consent of the copyright holder) or encourage illegal activity. We reserve the right not to deliver electronic greeting cards, e-mails and mobile messages that violate these guidelines.

8. Our Content Removal Rights

We reserve the right, but disclaim any obligation or responsibility, to remove any User-Generated Content from any GDC Site (a) that violates these terms of use (including, without limitation, the House Rules) and (b) to comply with any subpoena, order or otherwise cooperate with law enforcement officials regarding the identification of any user alleged to be using a GDC Site in violation of the law. If we deem appropriate in our sole discretion, we reserve the right to preserve a record of any such User-Generated Content and turn all or a portion thereof over to law enforcement officials.

9. Content Linked to any GDC Site

You should be aware that when you are on a GDC Site, you could be directed to other sites that are beyond our control. There are links to other sites from pages on GDC Sites that take you outside of our service. For example, if you click on a banner advertisement or a search result, the click may take you off the GDC Site. This includes links from advertisers, sponsors and content partners that may use our logo(s) as part of a co-branding relationship. You acknowledge that when you click on a link that leaves a GDC Site, the site you will land on is not controlled by us and different terms of use and privacy policy may apply. By clicking on links to other sites, you acknowledge that we are not responsible for those sites. We reserve the right to disable links from third-party sites to any GDC Site, although we are under no obligation to do so.

We make no representations concerning the content of sites listed in any of our directories. Consequently, we cannot be held responsible for the accuracy, relevancy, copyright compliance, legality, or decency of material contained in sites listed in our search results or otherwise linked to a GDC Site.

10. Disclaimer

THE INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS ON GDC SITES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. WE DO NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS ON ANY GDC SITE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, USER-GENERATED CONTENT) WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT ANY GDC SITE OR THE SERVERS THAT MAKE SUCH INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. MOREOVER, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. WE DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS OR SERVICES CONTAINED ON OR OFFERED, MADE AVAILABLE THROUGH, OR OTHERWISE RELATED IN ANY WAY TO ANY GDC SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, USER-GENERATED CONTENT, OR ANY THIRD PARTY SITES OR SERVICES LINKED TO FROM ANY GDC SITE IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, COMPLETENESS, RELIABILITY, SAFETY OR OTHERWISE. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

We explicitly disclaim any responsibility for the accuracy, completeness or availability of information, content and materials found on sites that link to or from any GDC Site. We cannot ensure that you will be satisfied with any products or services that you purchase from a third-party site that links to or from any GDC Site or third-party information, content or materials contained on our sites (including, without limitation, User-Generated Content contained in Public Forums). We do not endorse any of the merchandise, nor have we taken any steps to confirm the accuracy, completeness or reliability of, any of the information, content or materials contained on any third-party site. We do not make any representations or warranties as to the security of any information, content or materials (including, without limitation, credit card and other personal information) you might be requested to give to any third party. You hereby irrevocably waive any claim against us with respect to information, content and materials contained on our sites (including, without limitation, User-Generated Content), on third party sites, and any information, content and materials you provide to such third party sites (including, without limitation, credit card and other personal information). We strongly encourage you to make whatever investigation you feel necessary or appropriate before proceeding with any online or offline transaction with any of these third parties.

11. Indemnification

You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your username(s), password(s), and your account(s), as well as all activities that occur under your account(s). You hereby agree to indemnify, defend, and hold us, our licensors, licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, and each of the foregoing entities' respective resellers, distributors, service providers and suppliers, and all of the foregoing entities' respective officers, directors, owners, employees, agents, representatives and assigns (collectively, the "Indemnified Parties") harmless from and against any and all losses, damages, liabilities and costs (including, without limitation, settlement costs and any legal or other fees and expenses for investigating or defending any actions or threatened actions) incurred by the Indemnified Parties in connection with any claim arising out of any breach by you of these terms of use or claims arising from your account(s). You shall use your best efforts to cooperate with us in the defense of any claim. We reserve the right, at our own expense, to employ separate counsel and assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you.

12. Limitation of Liability

UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE, SHALL WE BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) AND PROPERTY DAMAGE OF ANY NATURE WHATSOEVER, THAT RESULT FROM (A) THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, ANY GDC SITE OR CONTENT, MATERIALS OR FUNCTIONS ON ANY SUCH SITE, OR (B) THE CONDUCT OR ACTIONS, WHETHER ONLINE OR OFFLINE, OF ANY USER OF A GDC SITE OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES AND CAUSES OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE) OR OTHERWISE EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU, IF ANY, OR $100 USD (WHICHEVER IS LESS) FOR ACCESSING OR PARTICIPATING IN ANY ACTIVITY RELATED TO ANY GDC SITE.

MOREOVER, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE OUR LICENSORS AND LICENSEES, OR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS AND SUPPLIERS BE HELD LIABLE FOR ANY DELAY OR FAILURE IN PERFORMANCE RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM AN ACT OF FORCE MAJEURE OR CAUSES BEYOND OUR OR THEIR REASONABLE CONTROL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, EQUIPMENT AND TECHNICAL FAILURES, ELECTRICAL POWER FAILURES OR FLUCTUATIONS, STRIKES, LABOR DISPUTES, RIOTS, CIVIL DISTURBANCES, SHORTAGES OF LABOR OR MATERIALS, NATURAL DISASTERS, ACTS OF GOD, WAR, GOVERNMENTAL ACTIONS, ORDERS OF DOMESTIC OR FOREIGN COURTS OR TRIBUNALS, NON-PERFORMANCE OF THIRD PARTIES, OR ANY REASONS BEYOND THE REASONABLE CONTROL OF US OR OUR LICENSORS AND LICENSEES, OR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS AND SUPPLIERS.

YOU FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEITHER WE NOR OUR LICENSORS AND LICENSEES, NOR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS OR SUPPLIERS ARE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR (A) ANY INCOMPATIBILITY BETWEEN THE GDC SITES AND ANY WEB SITE, SERVICE, SOFTWARE OR HARDWARE OR (B) ANY DELAYS OR FAILURES YOU MAY EXPERIENCE WITH ANY TRANSMISSIONS OR TRANSACTIONS RELATING TO THE GDC SITES IN AN ACCURATE OR TIMELY MANNER.

THE LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS IN THIS SECTION AND ELSEWHERE IN THESE TERMS OF USE APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR THE EXCLUSION, LIMITATION, OR DISCLAIMER LIABILITY FOR THE CERTAIN PROVISIONS SET FORTH IN THESE TERMS OF USE, SO SUCH EXCLUSIONS, LIMITATIONS OR DISCLAIMERS MAY NOT APPLY TO YOU.

13. Jurisdictional and Venue Issues

You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to these terms of use shall be filed, and that venue properly lies, only in courts located in the British Virgin Islands, and you hereby consent and submit to the personal jurisdiction of such courts for the purposes of litigating any such action. We make no representation that information, content or materials on any GDC Site are appropriate or available for use in any particular location. Those who choose to access a GDC Site do so on their own initiative and are responsible for compliance with all applicable laws including, but not limited to, any applicable local laws.

14. Amendment

We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify, add or delete portions of these terms of use at any time without notice, and it is your responsibility to review these terms of use for any changes. Your use of any GDC Site following any amendment of these terms of use will signify and constitute your assent to and acceptance of such revised terms of use.

15. Termination

These terms of use are effective until terminated by either you or us. You may terminate these terms of use at any time by discontinuing use of all GDC Sites and destroying all materials obtained from any and all such sites and all related documentation and all copies and installations thereof, whether made under these terms of use or otherwise.

We may immediately terminate these terms of use with respect to you (including your access to any and all GDC Sites) without cause and without notice to you in our sole discretion. Upon termination, you must cease use of all GDC Sites and destroy all materials obtained from such sites and all copies thereof, whether made under these terms of use or otherwise.

We have adopted and implemented a policy that provides for the termination, in appropriate circumstances, of users who are repeat infringers of copyright.

The provisions of these terms of use, which by their nature should survive the termination of these terms of use, shall so survive such termination.

16. General Provisions

These terms of use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York and the laws of the United States, without giving effect to any principles of conflicts of law. If any provision of these terms of use shall be unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these terms of use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. No waiver of any provision of these terms of use by us shall be deemed a further or continuing waiver of such provision or any other provision, and our failure to assert any right or provision under these terms of use shall not constitute a waiver of such right or provision. YOU AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO ANY GDC SITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES; OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION SHALL BE PERMANENTLY BARRED.

17. Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement

We may give notice of copyright infringement to our users by means of a general notice on any GDC Site, electronic mail to a user's e-mail address in our records, or by written communication sent by first-class mail to a user's physical address in our records. If you receive such a notice, you may provide counter-notification in writing to the designated agent in the original notification that includes the information below. To be effective, the counter-notification must be a written communication that includes the following:

18. Language Versions

In the event of there being a discrepancy between the English language version of this policy and any other language version, the English language version will prevail.